Ber kommunene gjøre mer for lærlingene

Kommunene på Agder må gjøre mer for å øke antallet lærlinger i offentlige byggeprosjekter, krever Kristiansand Håndverkerforening.

Håndverkere

Håndverkerforeningen slår nå et slag for økt bruk av lærlinger i offentlige byggeprosjekter.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

NRK Sørlandet fortalte nylig at færre norske ungdommer satser på en håndverkerutdanning.

Videregående skoler som tilbyr ulike håndverkerutdanninger opplever nå en dramatisk nedgang i antall søkere.

Nå vil Kristiansand Håndverkerforening at kommunene i større grad skal ta ansvar for å sikre at det er lærlinger i bedriftene som jobber med kommunale byggeprosjekter.

Vil ta saken opp med ordførerne

Per Anders Olsen

Per Anders Olsen i håndverkerforeningen i Kristiansand utfordrer nå kommunene på Agder.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Næringspolitisk talsmann Per Anders Olsen i Kristiansand Håndverkerforening vil denne uka be landsdelens ordførere om å sikre at det brukes lærlinger på alle byggeprosjekter i offentlig regi.

– Man skal ikke få lov til å ha et stort oppdrag uten at man er tilknyttet en lærlingordning eller har en lærling på det aktuelle prosjektet hvis det er stort nok, sier Olsen til NRK.

Han sier at Oslo har innført tilsvarende krav i sine offentlige byggeprosjekter.

– Dette er gjort i Oslo og det begynte i sommer. Dette er et veldig positivt tiltak og det kommer til å være strengt gjennomført. I tillegg har Oslo gjennomført skjerpede kontraktsregler for å hindre kriminalitet og svart omsetning, sier han.

Også færre underentreprenører

Olsen sier at Oslo også har innført et strengere regime når det gjelder bruk av underentreprenører i sine byggeprosjekter.

Hovedentreprenørene har nå begrensninger på hvor mange underentreprenører man kan bruke for å få gjort jobben.

Dette vil gi utbyggerne bedre oversikt og lettere å avsløre svart arbeid og svart omsetning.

– De skjerpede kontraktsreglene går først og fremst ut på at man skal redusere antall vertikale ledd. Hovedentreprenøren skal ikke få lov til å ha mer enn to underentreprenører på prosjektet. Hvis det er mange vertikale ledd nedover så er det mye lettere å skjule kriminalitet og svart omsetning, sier Olsen.

– Tror du dette er en måte å motvirke en dårlig trend i bygg- og anleggsbransjen?

– Å få inn norske lærlinger er en måte å få tilbake litt av seriøsiteten i bransjen. Vi må prøve å beholde den fagkunnskapen og den kompetansen vi har opparbeidet gjennom mange generasjoner, sier Olsen.