NRK Meny
Normal

Bastant nei til mottak

Det blir ikke noe av planen om et asylmottak på Landeskogen i Bygland.

Landeskogen
Foto: Alf Andersen

Årsaken er motstand fra politikere og lokamiljøet i Grendi.

På et folkemøte i går kveld sa ordfører Knut A. Austad at han allerede nå - før kommunestyremøtet - sier nei til asylmottaket.

Så godt som ingen av de 50 oppmøtte på folkemøtet, uttalte seg positivt om planene.

For mange

Gruppa bak mottaksplanenen ville ha inntil 150 asylsøkere på stedet. Motstanderne mente at det ville bli alt for mange asylsøkere for det lille lokalmiljøet med rundt 100 innbyggere. Det kom også fram at mange hadde negative minner fra da Norsk Folkehjelp drev asylmottak på Landeskogen.

Folkemøte om Landeskogen

Rundt 50 mennesker møtte opp på folkemøte om planene om asylmottak på Landeskogen.

Foto: Alf Andersen

Vil ikke tjene penger

Flere stilte også spørsmål ved om kommunen kunne tjene på å ta imot asylsøkere. Det ble anslått at kommunens inntektene fra Landeskogen ville bli rundt 5 millioner kroner, men flere mente at utgiftene til blant annet skole og helse ville bli større enn dette.

For dårlig helsetilbud

Enhetsleder i pleie- og omsorg i Evje og Hornnes, Hallstein Kvamme Homdrum, mente det var uforsvarlig å ta imot mennesker i et så dårlig bygg som Landeskogen. Han sa også at kommunen ikke har legedekning til å ta imot 150 asylsøkere.