Avviser ukultur i Nav

Ledelsen i Nav Aust-Agder innrømte i forrige uke at det er avslørt en ukultur i etaten. Nå avviser toppsjef i Nav at dette er tilfelle.

Kjell Hugvik, NAV

– Situasjonen i Lillesand er vurdert til at det ikke foreligger tilstrekkelige grunner til å suspendere de det gjelder, sier Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav.

– Jeg finner ingen holdepunkter for å si at det er en spesiell ukultur i Aust-Agder, sier arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Kjell Hugvik.

Det er stikk i strid med det stedfortredende Nav-sjef i Aust-Agder, Torbjørn Ravnaas, sa til NRK i forrige uke, etter at flere ledere er tatt for datasnoking.

– Jeg tror jeg vil si ja til at det er åpenbart at når dette skjer, så rokker det noe ved kulturen vår. I høyeste grad, sa Ravnaas da han fikk spørsmål om det er en ukultur i Nav.

Avviser ukultur i NAV

– Aust-Agder skiller seg ikke ut

Sju ledere er tatt for å ha datasnoket i ansattes mapper. Tillitsvalgte sier flere ansatte føler seg krenket og er sykmeldt etter datasnoking.

– Vi ser at det er for mange saker, men jeg kan ikke si at det er en spesiell ukultur, sier Hugvik.

– Så Ravnaas tar feil når han sier det er en ukultur?

– Nei, det er hans vurdering. Jeg vil ikke si at han tar feil. Men nå har jeg sett på saken og fra mitt synspunkt kan jeg ikke se at Aust-Agder skiller seg noe fra andre fylker. Jeg kjenner alle fylker godt. Her har vi hatt for mange uheldige hendelser. Det er helt uakseptabelt, men vi vurderer hver hendelse for seg, sier han.

Nav-Lillesand

Leder ved Nav-kontorene i Tvedestrand, Grimstad, Lillesand og på fylkeskontoret i Arendal er tatt for ulovlig snoking på kolleger.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Ansatte NRK har snakket med ved Nav Lillesand mener at lederne som er anklaget for snoking burde ha vært permittert.

– Situasjonen i Lillesand er vurdert til at det ikke foreligger tilstrekkelige grunner til å suspendere, derfor er ikke det gjort nå, sier Hugvik.

Det er ledere ved Nav-kontorene i Tvedestrand, Grimstad, Lillesand og på fylkeskontoret i Arendal som er tatt for ulovlig snoking på kolleger. De risikerer reaksjoner. Likevel kan de skyldige vente seg reaksjoner. Hugvik sier det nå vurderes hvilke reaksjoner de skyldige lederne skal få. Han mener det ikke foreligger grunn til å avsette lederne i Lillesand.

– Det er veldig strenge vilkår som ligger til grunn for å gå til så alvorlige skritt som å suspendere en medarbeider eller en leder, understreker Hugvik.

Mistanke om ulovligheter i februar

Allerede i februar kom de første forespørslene om innsyn i logg, men det har tatt lang tid før den ulovlige snokingen ble dokumentert.

– Det er svært beklagelig at det tok for lang tid i starten. Det skyldtes ikke Nav Aust-Agder, men at vi hadde tekniske problemer. Det tok for lang tid å ta ut loggene, samtidig var det stor pågang som ga lang ventetid. Men når de tekniske problemene kom i orden i høst kom de etterspurte loggene raskt. Nav Aust-Agder har håndtert dette i rett tempo, sier Hugvik.

Han opplyser at rutiner har blitt nøye fulgt i etterkant og at slike saker er beklagelige.

–Vi synes det er trist og selvfølgelig helt uakseptabelt at det skjer slike ting.