NRK Meny
Normal

Ønsker ikke fylkeskommunene

Åshild K. Haugland er Fremskrittspartiets 2. kandidat på stortingsvalglista fra Aust-Agder. Hun vil legge ned Agder-fylkene som forvaltningsorgan.

Åshild K. Haugland

Åshild K. Haugland brenner for motorveg gjennom hele landsdelen, men fylkene som forvaltningsorgan vil hun legge ned.

Foto: Privat

Åshild K. Haugland er opptatt av å få gjennomslag for lokale saker fra Sørlandet dersom hun kommer inn på Stortinget.

– Jeg vil samarbeide med media om å sette fokus på landsdelens viktige saker, og jeg vil jobbe masse innad i mitt eget parti, sier hun.

Og det er bedre veger som er den viktigste saken å få løst.

– Landsdelens aller viktigste sak er en firefelts motorveg gjennom begge fylkene. Dette har allerede Frp inne i sitt alternative forslag til Nasjonal Transportplan, sier Haugland.

Les også: Lei av urin i byen

Vil legge ned fylkeskommunen

Fremskrittspartiet vil legge ned alle fylkeskommunene i hele landet.

På spørsmål om Aust-Agder og Vest-Agder bør slås sammen så fort som mulig svarer Haugland:

– Frp vil legge ned alle fylkeskommunene i Norge. Det er ikke nødvendig med mer enn to forvaltningsnivå, kommune og stat.

Dermed slår hun kategorisk fast at Frp ikke vil ha verken ett eller to Agder-fylker.

Senk skattene

– Agderfylkene scorer lavt på en rekke levekårsindekser som likestilling, trygd, helse osv. Hva vil du gjøre for å endre på dette?

– Det er fint at noen har mulighet til å være hjemme med små barn. Jeg har ingen mål om at alle kvinner skal ut i arbeid, eller at alle barn skal i barnehage. Det viktigste for meg er at familiene har en reell valgfrihet, og jeg er generelt skeptisk til disse likestillingsstatistikkene, sier Haugland.

Hun mener det er viktig at det skal lønne seg å arbeide og vil senke skattene.

– For mange er det mer lønnsomt å leve av trygd, enn å leve av arbeid. Derfor synes jeg det er viktig å redusere skattenivået, spesielt for lavtlønte, sier Haugland.

Hun sier Frp er veldig opptatt av å redusere sykehuskøene og at dette også vil resultere i at flere arbeidstakere kommer fortere ut i jobb.

– Hva er en perfekt dag utenom politikken for deg?

– Jeg liker å være sammen med min samboer og vår nydelige datter. I sommer håper jeg vi får noen flotte dager med sol og godt vær i dyrehagen, på stranda og i båt.

Felles spørsmål

NRK har bedt alle stortingskandidatene i hele landet svare på fem felles spørsmål. Her er Åshild K. Hauglands svar:

• Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

– Jeg ble engasjert i skolepolitikk da jeg var 7 år. Til tross for at den norske skolen er en av de dyreste skolene i verden, scorer den skammelig lavt på faglige resultater. Det er mye uro i klassen og lite fokus på læring. Den sosialistiske enhetsskoles mål er å utjevne sosiale forskjeller, og derfor skal alle lære akkurat det samme, tenke likt, snakke likt og oppføre seg likt. Det passer ikke for meg.

Haugland legger til at mangfold og valgfrihet har vært viktig for hennes partivalg.

– Jeg ønsker mangfold og jeg ønsker valgfrihet, og jeg vil ha et utdanningssystem der det skal lønne seg å gjøre det bra, enten elevene er teoristerke eller praktisk flinke. Det må være mindre teori på yrkesfagene, slik at også de praktisk anlagte elevene skal ha nytte av skolen. Nynorsk må være valgfri, og skolen må ha mer fokus på læring og disiplin og ikke sosiale ferdigheter og lek. Fremskrittspartiet har alltid vært det eneste alternativet for meg, sier hun.

• Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

– Valgfrihet. Jeg synes staten har tatt seg altfor godt til rette i folks privatliv. Hvert enkelt menneske og familie er selv best i stand til å fordele fødselspermisjon, velge barnehage og velge skole. Valgfriheten vår er sterkt begrenset i et sosialistisk regime, og det er viktig å gi mennesker friheten sin tilbake.

• Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– At Frp kan få gjennom Frp-politikk.

• Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Frp kan samarbeide med alle borgerlige partier.

• Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Ettersom jeg sjeldent er enig med SV, kan jeg ikke se for meg at det er hensiktsmessig å samarbeide med dem.