Arbeidsplasser skulle til Arendal – men helsedirektoratet setter foten ned

Arendal får likevel ikke arbeidsplassene når pasient- og brukerombudet slås sammen for de to fylkene.

Robert Cornels Nordli

Arendalsordførere Robert Cornels Nordli tror ikke dette betyr at avtalen om å legge statlige arbeidsplasser i den nye Agder-regionen til Arendal er død.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Helsedirektoratet har bestemt at ombudet skal ligge i Kristiansand.

– Det er trist og bekymringsfullt for Aust-Agder at de statlige arbeidsplassene hos pasientombudet går til Kristiansand, sier ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordi.

Nå ber han helseminister Bent Høie om å gripe inn, og legge pasient- og brukerombudet til Aust-Agder.

– Pasientombudet jobber opp mot fylkeslegen, som skal ligge i Arendal, så jeg håper at statsråden griper inn og sier at det ikke blir flytting, sier han.

Avviser klagene

For fylkestingene i de to agderfylkene har tidligere avgjort at alle statlige arbeidsplasser skal ligge i Arendal når fylkene slås sammen, men det tar ikke Helsedirektoratet hensyn til. De avviser klagene fra fylkesordførerne i Aust- og Vest-Agder.

Helsedirektoratet mener Kristiansand er et geografisk midtpunkt, og at tilgjengelighet for brukerne er viktig. Begrunnelsen for å droppe Arendal er at i Kristiansand får flere innbyggere kortere vei til pasientombudet.

– Dessuten veier også hensynet til de ansatte tungt, skriver Helsedirektoratet i sin begrunnelse.

Begge fylkesordførerne på Agder klaget da det ble klart at ombudet ble plassert i Kristiansand. Årsaken er avtalen Aust- og Vest-Agder har gjort seg imellom når fylkene skal slå seg sammen. Da skulle Arendal få de statlige arbeidsplassene, mens de folkevalgte arbeidsplassene skulle til Kristiansand.

Helsetilsynet har sett bort fra avtalen fylkene har gjort seg imellom, og legger arbeidsplassene til Vest-Agder.

Et varsel

Arendals ordfører tror denne avgjørelsen er et varsel om at andre statlige regionkontorene som de planlegger å legge til Arendal.

– Det kan spøke for Arendal med tanke på NAV-kontoret, fordi det er flere innbyggere i Kristiansand-regionen for eksempel. Men for andre etater tror jeg vi kan regne med å følge avtalen, sier Nordli.

– Jeg er optimist. Til slutt tror jeg får oppfylt avtalen siden vi har så bred politisk støtte både i Aust- og Vest-Agder. Jeg håper regjeringen leverer på det de har sagt om frivillighetslinja som de ønsker, og som de har fått ved at Aust- og Vest-Agder har vedtatt å slå seg sammen.

Tidligere har fylkesordfører i Aust-Agder, Tellef Inge Mørland, sagt at han var skuffet over at pasient- og brukerombudet i Arendal med fire arbeidsplasser flyttes til Kristiansand.

Helsedirektoratet har vedtatt sammenslåing, og plassering i Kristiansand.