Hopp til innhold

Her må de innsatte klare seg selv

Mandag ble landets største fengsel åpnet. Her kan de innsatte både handle og lage maten sin selv.

Fengselscelle i Mandal fengsel.

En av de nye cellene i det nye fengselet i Mandal.

Nye Agder fengsel vil bli landets største med høyt sikkerhetsnivå for menn. Fengselet får ha totalt 300 plasser. Det blir 100 i Mandal og 200 plasser i Froland.

Frihet og ansvar

Justis - og beredskapsminister Monica Mæland klippet den røde snora mandag. Hun mener fengselet er nyskapende med rehabilitering kombinert med straff.

– Det at de innsatte både kan handle maten og lage den selv. At de kan disponere sine egne penger og ta utdanning, er kjempeviktig.

Justisminister Monica Mæland åpner Agder fengsel avdeling Mandal.

Justisminister Monica Mæland mener Agder fengsel vil bli modellen for framtidige fengsler i Norge.

Foto: LARS EIE / NRK

Mæland mener at dette gir bedre forhold for både de innsatte og ansatte. Hun tror innholdet i soningen blir bedre.

Avansert teknologi

Prosjektet vil ta kriminalomsorgen et stort skritt videre innenfor digitalisering. De innsatte vil ha tilgang til tjenester fra Nav, Skatteetaten, helsevesenet og kommunen. De vil også kunne kommunisere med sine nære.

– Disse løsningene vil gi mer effektiv kontroll av innsatte og besøkende. De er vesentlige for tilbakeføring av innsatte til samfunnet, sier Mæland.

Justisminister Monica Mæland under åpningen av Agder fengsel avdeling Mandal.

Justisministeren mener det nye fengselet i Agder er noe helt nytt i norsk kriminalomsorg.

Foto: Lars Eie / NRK

Tryggve Fosse, direktør i Kriminalomsorgen i sørvest, vil at livet i fengselet skal ligge så tett opp til det normale livet som mulig.

– Selvforpleining er et viktig prinsipp når man skal få til best mulig rehabilitering, sier Fosse.

– Soningskøene øker

Før koronakrisen var det 483 personer i soningskø her i landet. Nå er det hele 1337 personer.

Oslo fengsel
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Frykten for smitte har ført til at færre settes i fengsel.

Hva mye betyr det for soningskøene å få to nye fengsler på Agder?

– Antagelig vil det ikke ha avgjørende stor betydning. Det er er særlig fengsler på lavere sikkerhetsnivå som har vært mest berørt av smitteverntiltakene. Agder fengsel er et høysikkerhetsfengsel, får NRK i svar fra Justisdepartementet.

Som et tiltak for å redusere køen er det åpnet for at domfelte som normalt skulle ha vært på et lavere sikkerhetsnivå, kan innkalles til høyt sikkerhetsnivå. Dette vil gjelde om lag 80 av plassene som åpnes i det nye Agder fengsel, avdeling Froland.