Anbefaler ulik tarmkreft-undersøkelse til kvinner og menn

Screening av ytre del av tykktarmen avdekker ikke tarmkreft hos kvinner over 60 år. Det viser en ny internasjonal studie.

Randi Torjussen

Randi Torjussen er operert for tarmkreft og håper Norge får et godt screeningprogram.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

– Funnene bør få konsekvenser for fremtidige kreftundersøkelser i Norge, mener forskerne.

Randi Torjussen lever et godt og aktivt pensjonistliv selv etter at hun fikk tarmkreft og utlagt tarm.

– Stomien har ikke hindret meg. Det jo mye hjelp å få.

Moren hennes hadde også kreft i tarmen og døde 55 år gammel. Randi mener mange krefttilfeller kan unngås dersom folk får tilbud om helsekontroller.

– Jeg er veldig opptatt av at folk skal få muligheten til å få tidlig diagnostikk.

NETT-TV: Virker ikke på voksne kvinner

Screeningundersøkelse for å avsløre tarmkreft, virker ikke på voksne kvinner.
Det viser en stor internasjonal studie ledet fra sykehuset i Kristiansand. Funnene overrasker forskere, som mener dette bør få betydning for fremtidig helsesatsing i Norge.

– Virker annerledes på kvinner over 60 år

Undersøkelse av tarm

Undersøkelse av tarm.

Foto: NRK
Øyvind Holme

Postdoktor og overlege ved Sørlandet sykehus, Øyvind Holme, har ledet den internasjonale studien om tarmkreftundersøkelser.

Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

Screening av nedre del av tykktarmen – sigmoideoskopi – er en hyppig brukt metode for å avsløre tarmkreft. Men nå viser altså en stor internasjonal studie at metoden ikke virker på kvinner over 60 år.

Postdoktor ved Sørlandet sykehus, Øyvind Holme har ledet studien. Nesten 300.000 personer i alderen 50–74 år er fulgt opp i om lag 10 år.

– Funnene overrasker og bør få betydning for fremtidig helsesatsing her i landet. Screeningmetoden som kalles sigmoideoskopi dreier seg om undersøkelse av nederste halvdel av tarmen. Vi trodde at denne screeningmetoden virket like bra for kvinner og menn og i alle aldre, sier Holme.

– Men ved å kople undersøkelser fra USA, Italia og Norge sammen, har vi sett at kvinner over 60 år ikke har effekt av denne screeningmetoden, legger han til.

Resultatene presenteres i The British Medical Journal i dag. Forskernes konklusjon er at man må ta hensyn til kjønn og alder når screeningmetode for tarmkreft skal vurderes.

Fire tusen rammes

Hvert år får 4000 nordmenn diagnosen tarmkreft. Det gir oss en ubehagelig førsteplass i verden.

– Vi har et tarmkreftproblem i Norge, sier Holme.

– Særlig blant norske kvinner. Norske kvinner ligger på toppen både i forekomst og i død av tarmkreft i verden. I løpet av de siste 50 årene har forekomsten økt nesten tre ganger.

Et nasjonalt screeningprogram for tarm skal innføres i Norge fra 2019. Hvordan det skal gjennomføres er ennå ikke klart. Øyving Holmen håper studien han har ledet, legges til grunn.

– Vi må være sikker på at den screeningmetoden vi velger, faktisk virker, sier han.

Randi Torjussen håper Norge får et godt screeningprogram selv om hun lever godt med stomien sin.

– Det er ikke verdens undergang å få en pose på magen, sier hun.

Pose på magen. Stomi.

– Ikke verdens undergang å få pose på magen, sier Randi Torjussen.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK