NRK Meny
Normal

Alt gratis for barna

Det blir gratis barnehage og SFO-tilbud i Setesdal.

Bykle barnehage

Pedagoiske ledere Caroline Rysstad og Cathrine Ødegård i Bykle barnehage med barna Jostein Grasåsen og Simen Nomeland.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Småbarnsforeldre i Bykle har fått årets julegave av kommunestyret ti dager før jul.

Det er ikke mange dagene siden nabokomunen Valle vedtok gratis barnhage fra høsten 2008. Nå slår Bykle til med et enda bedre tilbud til barnefamilier

Kommunestyret i Bykle har vedtatt gratis barnehage og SFO i kommunen. I tillegg ble det vedtatt at barna skal få gratis mat på skolen og i barnehagen.

Næringstiltak

- Dette er jo kjempebra. med dette får vi flere barn i barnehagen og kanskje ogås at flere barnefamilier flyttr til kommunen. Vi tremger jo flere folk i kommunene, sier pedagogisk leder i Bykle barnehage Caroline Rysstad.

- I et par år har vi hatt gartis mat i ungomsskolen og det har vært så vellykket at vi ville utvide ordningen til å gjelde barnetrinnet, sier varaordføer Anne Ellen Senum.

Hun sier det er et næringstiltak i kampen om arbeidskraft Kommunen lengst nord i Setesdal har 900 innbyggere.

- Vi håper kommunen med dette blir mer attraktiv og at flere vil bosette seg her, men det er selvsagt også et gode til de som allerede bor her, sier Senum.

Enstemmig

Det var ordfører Kay Jeiskelid som kom med forslaget i forbindelse med behanling av økonomiplanen og forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ordningen med gratis barnehage, SFO og mat i skolen og barnehagen skal evalueres i forbindelse med budsjettet for 2010. Bykle kommune er nummer fire på likestillingsindksen i Norge og en av landets riketse kraftkommuner.

Totalt har Bykle satt av 73 millioner kroner til næringsrettede tiltiltak for å få etablert flere private arbeidsplasser de neste årene. Satsingen på gratis barnehage og SFO er en liten del av dette. 

- Vi har veldig god råd i kommunen, men det blir ikke de store summene fordi det er ikke så veldog mange barn i Bykle, sier varaordfører Senum og legger til at det kommer på en million kroner i året.