Hopp til innhold

Valgte søppeldynga som arbeidsplass: – Det er bra for miljøet

Ny rekord i kasting av søppel og gjenvinning som går feil vei, er utfordringer som må tas tak i de neste årene. Adrian (23) vil gjøre sin del av jobben.

Adrian Bjørvatn

Adrian Bjorvatns arbeidsdag handler mye om å passe på at søppel som leveres havner på riktig sted. Det er viktig for miljøet.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

CO₂ i atmosfæren
421 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

– Det er himla gøy å være en del av denne bransjen, for da kan jeg være med på å bidra til at Norge sorterer og gjenvinner bra, sier Adrian Bjorvatn (23).

Lærlingen på andre året skal bli gjenvinningsoperatør.

Adrian Bjorvatn
I jobben ved Agder Renovasjon i Grimstad, har han blitt ekspert på å sortere søppel.
Adrian Bjorvatn
– Hvitevarer er rett rundt hjørnet. Bilbatteri skal i farlig avfall, sier Adrian når han veileder kunder.
Adrian Bjorvatn
Rester av olje skal til sanering.

At alt havner på rett sted er viktig for miljøet. Mye kan brukes på nytt i en eller annen form.

Søppel som skal brennes for eksempel, sendes til Kristiansand og blir til fjernvarme for byens innbyggere.

– Det ligger så mange muligheter i søppel. Det er den nye olja, sier Bjorvatn.

– Viktig å få de unge med på laget

Gjenvinningsfaget ble etablert tidlig på 2000-tallet, men det har ikke vært tradisjon for å ta inn lærlinger.

Det har vært en stor overvekt av voksne som har tatt fagbrev.

Driftsleder i Agder Renovasjon Kjetil Øygarden, mener det er viktig å få de unge med på laget.

– De er mye flinkere til å finne løsninger på hvordan avfall kan brukes om igjen.

Han påpeker at gjenvinningsoperatører kan brukes til mye mer enn å håndtere avfall på en avfallsplass.

– Alle bransjer trenger et løft når det gjelder å jobbe for gjenvinning. Derfor trengs kunnskapen også i store bedrifter. Det kan være en gullgruve for dem.

Øygarden sier ordet søppel nå er på vei ut.

– På gjenvinningsstasjoner kaller de det ressurser, sier han.

Kjetil Øygarden

Driftsleder i Agder Renovasjon Kjetil Øygarden, mener unge i bransjen er viktig for å finne nye løsninger på gjenbruk av avfall.

Foto: Privat

Gjenvinningen har gått ned

Ifølge Miljødirektoratet har Norge en vei å gå når det gjelder gjenvinning, for den har gått ned siden 2011.

SSBs nyeste avfallsregnskap, som tar for seg 2019, viser at den totale gjenvinningen av ordinært avfall var blant det laveste de siste årene.

Ett lyspunkt var at materialgjenvinningen gikk noe opp.

Men den må økes ytterligere for å møte krav i EUs rammedirektiv for avfall, som har klare mål for både materialgjenvinning og ombruk.

Målet er 55 prosent innen 2025, og 65 prosent innen 2035.

Miljødirektoratet mener bedre sortering og mindre kasting kan gi betydelig gevinst.

I 2019 ble det kastet 12,2 millioner tonn avfall i Norge. Tallet har aldri har vært høyere.

Søppel ved Agder renovasjon i Grimstad

I 2019 ble det kastet 12,2 millioner tonn avfall i Norge.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Et grønt skifte i yrkesfagene

Seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Eirik Bertelsen, sier bærekraftig utvikling har fått en sentral plass i mange utdanninger nå, men han mener det er spesielt relevant for yrkesfagene.

– Vi ser et grønt skifte i disse fagene nå. Gjenbruk og utnytting av ressurser i produksjonen er viktige temaer, som vil bli vektlagt i enda større grad i de nye læreplanene som kommer.