– Veldig spennende funn

Ferske arkeologiske funn i Søgne gir kunnskap om en felles byggeskikk på Sørlandet i tidligere tider. Det sier professor Frode Iversen ved Kulturhistorisk museum. Funnene er gjort der ny E39-trasé skal gå i Søgne.

Arkeolog Frode Iversen.
Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Dette har du neppe hørt fra et kirketårn før