– Ungdomskriminaliteten øker

Ungdomskriminaliteten har hatt stor nedgang siden 2010 i Kristiansand. Men nå øker den.

Slagsmål i Kristiansand sentrum.

Ungdomskriminaliteten i Kristiansand har vært synkende, men nå øker den igjen. Bildet ble tatt i fjor i forbindelse med slåsskamp blant ungdommer i Kristiansand.

Foto: Elisabeth Grosvold / NRK

Karin Berthelsen ved kriminalitetsforebyggende team i Kristiansand sier det ikke er mange ungdommer i hver bydel som man er bekymret for når det gjelder rus og kriminalitet. Men ungdommene er mobile og flytter seg fra sted til sted.

Utfordringene oppstår når de kommer sammen. I Kristiansand kan det fort være snakk om 40 og 50 tenåringer.

– Og de er slagkraftige når de møtes, sier Berthelsen, som forteller at sosiale medier ofte benyttes til å avtale møter.

Karin Berthelsen orienterte politikerne i Kristiansand.

Karin Berthelsen ved kriminalitetsforebyggende team i Kristiansand ga politikerne i dag en orientering.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Når de er så mange kan det være stor kraft i gruppa positivt med at de kan støtte hverandre, men det kan også være negativt ved at de trekker hverandre i negativ retning, sier Berthelsen.

  • Les også: Tenåring siktet for dobbeltdrap

Utfordrer samfunnet

Siden 2010 har det vært en nedgang i både antall saker og antall ungdommer som begår straffbare handlinger. Men nå peker nåla oppover igjen.

– En gruppe ungdommer utfordrer oss mer nå enn tidligere. Og jeg er bekymret for ungdomsmiljøet i Kristiansand i dag. Det skal vi gjøre noe med, sier Grete Pedersen, leder for forebyggende avsnitt ved Kristiansand politistasjon.

Grete Pedersen

Grete Pedersen ved Agder politidistrikt bekrefter at ungdomskriminaliteten øker i Kristiansand.

– Gjør som de vil

Ifølge Karin Berthelsen fra kommunens kriminalforebyggende team kjennetegnes ungdommen ofte med at de sliter på skolen, har litt utfordringer med psykisk helse og vanskelig hjemmesituasjon.

– Vennene betyr alt. De har gjerne vanskelig for å høre på foreldrene. De gjør som de vil og sprenger litt grenser, sier Berthelsen.

Politikerne i formannskapet i Kristiansand fikk onsdag en orientering. De spurte hva politikerne kunne bidra med.

Forebyggende

Karin Berthelsen fra kommunens kriminalforebyggende team og etterforskningsleder ved Kristiansand politistasjon, Petter Sandell.

Foto: Johan Unhammer / NRK

Flere voksne

Både Berthelsen og Pedersen ønsker en feltbase i det offentlige rom der voksne er til stede for de unge og kan både se og høre dem.

– Vi ønsker flere voksne ute og som kan jobbe tverretatlig, metodisk og være der over tid slik at de unge vet at de kan treffe de voksne der i en feltbase, sier Berthelsen.

Nå jobbes det med en analyse for å finne ut hvorfor det er økning i kriminaliteten blant de unge.

Jørgen Kristiansen

Varaordfører Jørgen Kristiansen sier det er politiske enighet om å ta ytterligere grep om ungdomskriminaliteten.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Politisk vilje

Varaordfører Jørgen Kristiansen sier det er politisk vilje til å gripe tak i utfordringene som kommunen har med ungdomskriminaliteten.

– Jeg er glad for at det er tverrpolitisk enighet i formannskapet og vil til å sette inn ytterligere tiltak, sier Jørgensen.

Politikerne ber nå administrasjonen komme med forslag til tiltak.