– Trenger noen som går foran

Lager- og transportselskapet ASKO i Lillesand jobber daglig med å bli mer miljøvennlige og roses av miljøorganisasjonen Zero for å gå foran og ta miljøkostnader.

Varer på asko

ASKO er Norges største grossist, og leverer dagligvarer blant annet til NorgesGruppens kjeder. ASKO blir første selskap i Norge som investerer i elektriske lastebiler.

Foto: Magnus Stokka

Kåre Gunnar Fløystad

Fagansvarlig Kåre Gunnar Fløystad i Zero.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

ASKOs er en viktig spydspiss. De venter ikke, men tar i bruk det som er tilgjengelig av fossilfrie løsninger nå. Hadde det offentlige vært like framoverlent kunne vi redusert klimautslippene betydelig og skapt nye næringsmuligheter, sier fagansvarlig i Zero, Kåre Gunnar Fløystad.

Asko omfatter 13 regionale selskap som er lokalisert fra Lillesand i sør til Tromsø i nord. Selskapet har som mål å bli klimanøytralt så fort som mulig.

– Vi må alle bidra på vår måte. Hvis ikke vi gjør det, så kommer ingen etter. Alle må gjøre sin lille skjerv, sier direktør Peder Syrdalen i ASKO Agder.

Solceller og vindturbiner

I Lillesand planlegger han å dekke taket på lagerbygningen med 10 000 kvadratmeter med solcellepaneler. Det skal sørge for opp mot 20 prosent av energien ASKO Agder trenger. I tillegg skal det gjøres andre tiltak for å få ned forbruket, som for eksempel å bytte alle pærer til LED-pærer.

Peder Syrdalen

Direktør Peder Syrdalen i Asko Agder.

Foto: Leif Dalen / NRK

I 2016/2017 skal ASKO bygge fem vindturbiner i Rogaland. Disse skal dekke 70-80 prosent av ASKO Norges energibehov.

– Det er helt utrolig at eierne våre tar en så stor investering, men det gjør de, sier Syrdalen, som er stolt over selskapets miljøprofil.

Ber om avgifter

Syrdalen mener norske myndigheter ikke bidrar nok til det grønne skiftet og ber om omlegging til en grønnere avgiftsordning.

– Blir det lønnsomt å drive miljøvennlig er det flere som vil gjøre det, sier Syrdalen.

Fløystad i Zero sier det ikke er hver dag et selskap ber om å bli pålagt avgifter, men Syrdalen mener det må til.

– Det er dét myndighetene kan bidra med. Man må avgiftsbelegge dem som slipper ut, akkurat som i Danmark. Der vokser det opp både solceller og vindmøller an mass og de får støtte.

Først ut med el-lastebiler

I mars neste år får ASKO Norges tre første elektriske lastebiler. Lastebilene skal transportere varer i Oslo, Bergen og Kristiansand.

I tillegg bytter de vanlige lastebilene stadig til mer miljøvennlig drivstoff.

– Nå i november skal rundt 30 distribusjonsbiler over på et nytt biodrivstoff, så nå holder vi på å vaske tanker og bygge om bilene, sier Syrdalen.

Kåre Gunnar Fløystad i Zero tror kanskje aldri at alle lastebiler vil bli elektriske, men sier at ASKO med disse tre første har vi krysset en barriere.

– Antallet vil garantert mangedobles når man får flere brukererfaringer, og det viser at myndighetene kan stille nye krav.