– Tegn en ring rundt flåttbittet!

– Dersom du får utslett etter flåttbitt, bør du tegne en ring rundt for å se hvordan det utvikler seg, sier Randi Eikeland ved Flåttsenteret.

Utslett etter flåttbitt på leggen

Pasient med utslett etter flåttbitt på leggen. Utslettet har en jevn farge, og man kan ikke se en tydelig ring.

Foto: Flåttsenteret, Sørlandet sykehus

Randi Eikeland

Randi Eikeland er spesialist i nevrologi og er ansatt ved Flåttsenteret ved Sørlandet sykehus.

Foto: Tor Saltrøe / NRK
Ujevnt utslett etter flåttbitt

Dette utslettet kom 10 dager etter flåttbitt. Utslettet har en svak rødfarge og er ujevnt i kantene. Flåtten har sittet på den lille røde prikken i midten.

Foto: Flåttsenteret, Sørlandet sykehus
Barn med utslett etter flåttbitt på leggen.

Barn med utslett etter flåttbitt på leggen. Utslettet har en jevn og kraftig rødfarge. Utslettet var i tillegg varmt og ømt å ta på. Barnet haltet på det ene beinet.

Foto: Flåttsenteret, Sørlandet sykehus
Utslett etter flåttbitt etter tre dagers antibiotikabehandling

Barn med utslett etter flåttbitt på leggen. Etter tre dager med antibiotikabehandling.

Foto: Flåttsenteret, Sørlandet sykehus
Harald Reiso

Harald Reiso er fastlege på Tromøya og ansatt ved Flåttsenteret ved Sørlandet sykehus.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK
En flått fotografert på Folkehelseinstituttet i Oslo

Flått.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Det første symptomet på en borreliainfeksjon er vanligvis et utslett (erytema migrans) som oppstår fra tre til 30 dager etter et flåttbitt.

Utslettet er vanligvis ringformet med et blekt parti i midten, men stadig ofte har utslettet en atypisk form, og noen ganger ser man ikke en tydelig ring. Fargen kan også variere.

Unormalt utseende

– Det er viktig å være klar over at utslett med «unormalt» utseende blir mer og mer vanlig etter flåttbitt, sier Randi Eikeland som er spesialist i nevrologi.

Ved Flåttsenteret på Sørlandet sykehus får de ofte henvendelser fra folk som er usikre på om de har erytema migrans eller ikke. Derfor har de på Flåttsenterets nettsider lagt ut eksempler på hvordan slike utslett kan se ut.

– Når du får et utslett, bør du følge med om det vokser fort. Det kan være lurt å tegne en ring rundt utslettet og observere det, sier Eikeland.

Fuktig sommer gir mye flått

Harald Reiso arbeider som fastlege på Tromøya og er også ansatt på Flåttsenteret. Han har inntrykk av at det har vært en økning av folk som kommer til fastlegen med utslett som kan skyldes flåttbitt.

– Sommeren har vært fuktig, og det gir mye flått i gresset. I fjor hadde vi en tørr sommer. Da trekker flåtten ned i bakken.

Reiso har hatt besøk av adskillig flere pasienter med utslett etter flåttbitt i år enn i fjor. Mange har kommet for å få antibiotika etter å ha vært i befatning med flått.

– Det er viktig å lære legene mer om flåttbitt. Den gamle «sannheten» om at du primært skal se etter et ringformet utslett, gjelder ikke. Nå forekommer mange forskjellige varianter, sier Reiso.

322 fikk borreliose i fjor

Det foreligger ingen oversikt over hvor mange som kommer til legen og får antibiotikabehandling etter flåttbitt. Tilfellene meldes ikke videre til Folkehelseinstituttet.

Ved tidlig sykdomsbilde med røde utslett (erytema migrans) har laboratorietester som måler antistoffer ingen hensikt fordi få har dannet antistoffer så tidlig i sykdomsforløpet.

Når det forekommer mistanke om alvorlig borreliainfeksjon, sendes prøver til sykehuset.

I fjor ble det påvist 322 tilfeller av den flåttbårne sykdommen lyme borreliose i Norge. Til nå i år er 128 tilfeller påvist.

Siden det tar tid å utvikle sykdommen, øker tallene utover høsten.