Hopp til innhold

– Nødvendig for å nå klimamål

KrFs Hans Fredrik Grøvan sier godspakken, som setter av 5,5 milliarder kroner de neste seks årene til ulike tiltak som skal fremme godstransporten på jernbane, er et viktig og helt nødvendig tiltak for å nå klimamålene.