NRK Meny
Normal

– Mannen stikker av med bilen

Reisevanene til folk flest har endret seg lite. Vi reiser omtrent like mye som før, og fortsatt er det mannen som oftest tar bilen.

Bilfører

Menn tar oftere bilen enn kvinnene. Det viser en undersøkelse om folks reisevaner.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– I husholdninger som bare har én bil, er det ofte mannen som stikker av med bilen. Kvinnene må finne en annen måte å reise på, sier Ingunn Opheim Ellis i Urbanet analyse.

Dette er noe av det som kommer fram i en omfattende reisevaneundersøkelse gjort av Urbanet analyse for Statens vegvesen.

Små endringer

Resultatene fra undersøkelsen viser at det tar tid å endre folks reisevaner.

– Det er vanskelig å bryte mønstre og vaner i samfunnet generelt. Det gjelder både kjønnsroller og reisevaner, sier gå-koordinator i Statens vegvesen, Kristina Ellwood.

På landsbasis har 60.000 personer deltatt i undersøkelsen. 12 875 av dem i Region sør, som består av fylkene Aust- og Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Selv om endringene er små, er det noe som forandrer seg over tid. Undersøkelsen viser at vi reiser omtrent like mye som før, men vi reiser noe lengre. Flere bruker bilen på sine reiser, noe som forklares med at flere har førerkort og tilgang til bil.

Kristina Ellwood

Gå-koordinator i Statens vegvesen Region sør, Kristina Ellwood.

Foto: Marianne Rimstad Nordvik
Opheim Ellis

Ingunn Opheim Ellis i Urbanet analyse.

Foto: Marianne Rimstad Nordvik

Hver person i region sør foretar 3,2 reiser i snitt per dag. En gjennomsnittsreise er på 14,1 kilometer og varer i 24 minutter.

Store forskjeller

Det er imidlertid store forskjeller mellom by og land når det gjelder reisevaner. Forskjellene er også store når man sammenlikner folk som bor i tette sentrumsområder med dem som bor like utenfor. Det er også tilfelle i Kristiansand.

– I Kristiansand sentrum er det mange som går eller sykler, og det er relativt få som kjører bil. Like utenfor det tette sentrumsområdet er resultatet helt annerledes. Langt flere bruker bil, sier Ellis.

Undersøkelsen har også tatt for seg sykling til og fra jobb. Her kommer Region sør godt ut, og det er Kristiansandsregionen som topper statistikken. Hele 19 prosent av trafikken i Kristiansand sentrum er sykling. På landsbasis er det fire prosent.

Viktig for planlegging av miljøvennlig transport

Resultatet av undersøkelsen er viktig for Statens vegvesen.

– Vi ser hvor vi må planlegge og tilrettelegge for mer miljøvennlig transport. Vi må legge planer for kollektivtrafikken på de lange strekningene slik at færre bruker bilen, sier Ellwood.

Statens vegvesen og Urbanet analyse presenterte reisevaneundersøkelsen under Arendalsuka fredag.