– Kommunen bør lytte til brukerne

De siste to årene har debatten gått høyt i Risør om hvor et samlokalisert helsehus bør ligge. Nå pågår det en underskriftskampanje for å få politikerne til å endre mening.

Svein Karlsen

Leder av kommunalt råd for mennesker med funksjonshemninger, Svein Karlsen, tar til orde for å få helsehuset utenfor sentrum av Risør.

Foto: Yngve Stiansen / NRK

De fleste politikerne i Risør mener at det nye helsehuset bør legges på Tjenna ved sentrum. Mange av brukerne vil heller at det skal etableres på Viddefjell, som ligger noen kilometer utenfor sentrum.

Leder av kommunalt råd for mennesker med funksjonshemninger, Svein Karlsen, mener at politikerne bør lytte til brukerne når det gjelder lokalisering.

– Når det gjelder plassering, må vi huske på at Risør ikke bare består av sentrum. De fleste bor ikke på torget. De bor i utkantene. Da er det ikke så vesentlig om helsehuset ligger noen kilometer utenfor sentrum, sier han.

– Aktører vil være i sentrum

Intensjonen for det nye helsehuset, er å samle de fleste helsetjenestene under ett og samme tak. Dette innbefatter både leger, tannleger, fysioterapeuter og psykologer.

Ifølge bystyremedlem Paal Eckhoff Salvesen (Ap), har de ulike helsetjenestene vært involvert i prosessen med hvor helsehuset skal ligge og har kommet med tydelige ønsker.

– Aktørene vi snakker om er mer eller mindre er selvstendig næringsdrivende som i utgangspunktet kan plassere seg hvor de vil. Vi har fått tydelige signaler fra disse om at de ønsker å være plassert i sentrum av Risør, sier Salvesen.

Han sier at det kommunale helsehuset nettopp derfor bør legges på Tjenna.

Stortingskandidater Aust-Agder Arbeiderparti

Bystyremedlem Paal Eckhoff Salvesen (Ap).

Foto: Paal Eckhoff Salvesen

I tillegg mener han det kan være lurt å tenke litt større rundt dette og se det i sammenheng med by- og sentrumsutvikling.

– Men man bygger vel ikke helsehus for at næringslivet skal gjøre det bra?

– Nei, det gjør man ikke, men man bygger helsehus med en helhetstanke. Basert på samhandlingsreformen skal vi sørge for et profesjonelt og tverrfaglig samarbeid, sier Salvesen.

– Har valgt det dyreste alternativet

Svein Karlsen i rådet for mennesker med funksjonshemninger, mener også at politikerne har valgt det dyreste alternativet.

– Hvis de skal utbedre huset som allerede er på Tjenna, vil kostnaden komme på mellom 80 og 100 millioner. Kommunen kan kjøpe eller leie noe oppe i Sørlandet helsepark på Viddefjell for omtrent halve summen, sier han.

Nå er det satt i gang en underskriftskampanje for å få helsesenteret til Viddefjell.

Ifølge bystyremedlem Salvesen, vil saken uansett bli tatt opp igjen i bystyret. Det vil skje når utredningen angående bygging på Tjenna er klar og ligger på bordet.

Risør

Majoriteten av politikerne i Risør, vil ha helsehuset i sentrum.

Foto: NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Olivias (7) foreldre reagerer på ultralyd-vedtak

Olivias (7) foreldre reagerer på ultralyd-vedtak