– Ikke så farlig om det gror litt igjen

Forbud mot bruk av sprøytemidler gjør at mange norske kommuner lar gress og ugress slippe mer til. I Kristiansand lar de grusbanene gro igjen.

Fjerner ugress med kokende vann

Der man før brukte kjemikalier for å bli kvitt ugress på offentlige steder, bruker mange kommuner nå vanndamp eller kokende vann.

Foto: Victoria Ose / NRK

Det er ikke lenger lov til å bruke kjemikalier på steder der barn leker. Da må man tenke nytt.

Kurt Tange Jensen

Kurt Tange Jensen i Kristiansand kommune.

Foto: NRK

Forbudet har gjort at parkvesenet i Kristiansand har gitt opp kampen mot ugress på fotballøkker og lekeplasser.

Ugresset får gro uhemmet på gruslagte flater, i håp om at grus skal bli til gress over tid.

– Grusbaner må gro igjen og gjøres om til klipte baner. Det må bli sånn for at vi skal kunne håndtere det, sier driftssjef i parkvesenet, Kurt Tange Jensen.

I Trondheim er det flere tiår siden man sprøytet lekeplasser og grusbaner. Det sier driftsleder for idrett park og skog i Trondheim kommune, Odd Arne Nilsen.

Odd Arne Nilsen

Odd Arne Nilsen i Trondheim kommune.

Foto: Privat

De fleste grusbanene har fått kunstgress, og de som er igjen brukes mest til isbaner om vinteren. Der lar man det gro, men skraper bort tuer, slik at det ikke blir for ujevnt til vinterbruk.

– Det er ikke så farlig om det gror litt igjen. Når det gror igjen i kantene blir det en fin overgang til naturen rundt, sier Nilsen.

Bruker varmtvann og damp

Kristiansand har kjøpt inn en maskin som produserer kokende vann til sprøyting av ugress, men denne kan bare brukes på mindre områder. Liknende maskiner brukes også i Stavanger, Oslo og Bergen.

Lekeplassinspektør Egil Beyer i Stavanger sier han håper og tror at teknologien vil utvikle seg, slik at det kommer mer effektive maskiner for større områder.

Bekjemper ugress med varmt vann

Her sprøyter man med varmt vann for å bli kvitt ugress.

Foto: Robert Burgman / Heatweed

Bygartner Jann Bernhard Nilsen i Arendal, sier kommunen kjøpte vanndampmaskin i fjor og at de har lært mye om hvordan utstyret kan brukes mer effektivt.

– De strengere reglene for plantevernmidler er ubetinget positivt. Så må vi heller finne andre underlag for lekeplasser og balløkker og andre metoder for å bekjempe ugress, lus og meldugg, sier Nilsen.

Skal ha tilsyn i år

Det er Mattilsynet som regulerer det nye forbudet, og i år skal de føre tilsyn med brukere av plantevernmidler på offentlige areal.

Brita Toppe

Seniorrådgiver Brita Toppe i Mattilsynet.

Foto: Mattilsynet

Seniorrådgiver Brita Toppe sier Mattilsynet får mange henvendelser fra kommuner om problematikken.

Eksempelvis har hun fått spørsmål om sprøyting av areal som grenser til lekeareal og om veier som ikke er lekeareal, men der barn ferdes.

– Det kan noen ganger være vanskelig å avgjøre. Vi svarer at dersom man har kjennskap til at dette er et sted der barn leker – selv om det ikke er et lekeareal – så skal man ikke sprøyte, sier Toppe.