NRK Meny

– Ikke mulig å tallfeste

– Det er ikke mulig å tallfeste pasientgrunnlaget til hvert enkelt sykehus, sier økonomidirektør Per Qvarnstrøm ved Sørlandet Sykehus. Han forklarer at sykehuset har fordelt mange ulike funksjoner, dermed blir pasientene sendt til det sykehuset som utfører den behandling den enkelte trenger, uavhengig av bostedskommune. Les mer her: