NRK Meny
Normal

– Fylkesmannen støtter kommunene i ringvei-saken

Fylkesmannen i Vest-Agder mener departementet ikke skal ta hensyn til innsigelser fra Statens vegvesen. – De bør lytte til kommunene, sier Ann-Kristin Olsen.

Ny Ytre Ringveg

Avgjørelsen om hvordan nye E39 vest for Kristiansand blir vil trekke ut i tid, ettersom man ikke har kommet til enighet lokalt og saken oversendes departementet. Striden står om hvor mye av veien som skal legges i tunnel.

Foto: Statens vegvesen

– I arbeidet med å komme fram til vårt endelige råd til departementet, har vi lagt stor vekt på hensynet til lokaldemokratiet, sier fylkesmann Ann-Kristin Olsen.

Lokaldemokratiet

Fylkesmannen i Vest-Agder sender i dag kommunedelplanen for E18/E39 Ytre ringveg Vige – Volleberg i Kristiansand og Songdalen kommuner til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Statens vegvesen har innsigelser til planen. Mekling er gjennomført uten enighet om en løsning.

– I arbeidet med å komme fram til vårt endelige råd til departementet, har vi lagt stor vekt på hensynet til lokaldemokratiet, sier fylkesmann Ann-Kristin Olsen på fylkeskommunens nettsider.

– Ikke lytt til innsigelsene

Planen er vedtatt av to samstemte kommunestyrer, og et samlet fylkesting har samme syn på trasévalget.

Ringveien skal inngå i porteføljen til Nye veier AS, og Fylkesmannen ber departementet om at saken prioriteres for en tidligst mulig behandling.

Fylkesmannens råd er:

  • Fylkesmannen i Vest-Agder anbefaler at innsigelsene fra Statens vegvesen ikke tas til følge.
  • Dersom departementet likevel finner å ville ta innsigelsene delvis til følge, anbefaler vi sekundært en løsning tilsvarende den som ble drøftet i slutten av meklingen, dvs. kryssing i tunnel ved Kjærrane og videre en nordlig linje gjennom Vågsbygdmarka med kort tunnel gjennom Mjåvannsheia og kryssing av Rossevannsbekken i dagen.
  • Kryssing i dagen på Kjærrane vil være konfliktfylt

LES: ALT OM DEN NYE VEIEN

Firefelts motorvei

I april 2014 ble det bestemt at veien skal planlegges sammenhengende fra Vige i Kristiansand kommune til Volleberg i Songdalen kommune.

Den nye ringveien vil være en firefelts vei med en fartsgrense på 100 kilometer i timen. Veien vil bestå av mye tunnel og fire dagsoner med kryss mot øvrig vegnett.

Ifølge Statens vegvesen er det viktig for trafikkflyten å få til gode koblinger mot det øvrige veinettet og store arbeidsplasser som sykehuset i Kristiansand som ligger på Eg.