Bekymret for det faglige nivået ved sykehuset

Hovedtillitsvalgt for overlegene slår alarm. Han er bekymret for at det faglige nivået på sykehuset er i ferd med å gå utover pasientene.

røntgen

Kreftpasienter får ikke raskt nok undersøkelser ved røntgenavdelingen, sier hovedtillitsvalgt for overlegene. Sykehusledelsen sier de tar kritikken på alvor.

Foto: COLOURBOX

Det medisinskfaglige nivået på flere avdelinger ved Sørlandet sykehus er så dårlig at pasientsikkerheten er i fare, mener hovedtillitsvalgt for overlegene på Sørlandet sykehus, Hans Thorwild Thomassen.

– Det skyves på undersøkelser som er nødvendige for kreftpasienter på røntgenavdelingen, og det er alvorlig, sier Thomassen.

Røntgenavdelingen er en av flere avdelinger han nå slår alarm om:

– Det er ikke ofte vi ser at en medisinsk ansvarlig lege må gå såpass drastisk til verks og si opp sin funksjon.

Vil ramme pasientene

Frykter for datterens trygghet

Ågot Birgitte Mushom frykter for tryggheten til datteren Linnea etter forslag om nedskjæringer på revmatologisk avdeling på Sørlandet sykehus.

Foto: Kai Stokkeland

Sykehuset vurderer også å kutte i tilbudet ved revmatologisk avdeling, og Revmatikerforbundet i Agder frykter rasering av fagmiljøet.

Thomassen mener situasjonen ved flere avdelinger på sykehuset er bekymringsfull:

– Vi har urologisk avdeling som er under granskning av Fylkesmannen, vi har situasjonen på røntgen og nå dette «optimaliseringsprosjektet».

Overlegen mener kuttene har gått for langt:

– Det vil gå utover tilbudet til pasientene. De må reise til andre sykehus for å få de undersøkelsene de trenger, og det blir vanskelig å rekruttere nye folk til sykehuset.

Tar kritikken på alvor

Per Engstrand

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus sier han tar kritikken alvorlig.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus tar kritikken alvorlig. Han deler bekymringen rundt urologi:

– Samlet sett er tjenesten noe redusert på kapasitet, og når pasienter må vente, så er det uheldig.

– Når en faglig ansvarlig på røntgenavdelingen har sagt opp sin stilling, hva sier det?

– Det er et uttrykk for at man er bekymret for den medisinske behandlingen. Det er signaler vi må ta på alvor og vil følge opp.

Når det gjelder revmatologisk avdeling, sier Engstrand at man her skal foreta en risikovurdering av de foreslåtte kuttene:

– Hvis dette viser at det går utover pasientene, må vi ta det på alvor.

Hevder det ikke tas høyde for flere kreftpasienter

Thomassen, som også sitter i styret for Sørlandet sykehus, er bekymret for manglende planlegging:

– Man tar ikke høyde for at det blir flere kreftpasienter og flere eldre. Man kan ikke bare sette inn tiltak når krisen kommer.

Han mener sykehusledelsen må bli flinkere til å ha fokus på det faglige, og sier det tar langt tid å bygge opp igjen et fagmiljø når man har mistet viktig kompetanse.

Engstrand sier det har vært vanskelig å få tak i nok kompetetente leger blant annet ved urologisk avdeling.

– Det jeg er spesielt bekymret for er det som skjer med kreftpasienter innenfor urologi, altså prostataoperasjoner. Der har vi i lengre tid hatt alt for lang ventetid fra pasienten er utredet til de starter behandling. Vi har slitt og har hatt for få leger til å gjøre jobben, sier Engstrand.

NETT-TV: Tøffere hverdag for revmatismepasienter

Sørlandet sykehus vurderer å legge ned deler av dagens vaktordning på revmatologisk avdeling for å spare penger. 
For de som trenger dette tilbudet, kan det føre til en tøffere hverdag.

NETT-TV: Ågot Birgitte Mushom frykter for tryggheten til datteren Linnea etter forslag om nedskjæringer på revmatologisk avdeling på Sørlandet sykehus.