NRK Meny
Normal

– Vi ser en tydelig skjevhet i helse-Norge

Norsk Revmatikerforbund mener revmatiske diagnoser er lavstatus, og derfor nedprioritert av norske sykehus.

Hanne M. Nøding-Ekeland

Hanne M. Nøding, fylkessekretær i Norsk Revmatikerforbund på Agder, mener ansatte og revmatikere står overfor en bekymringsfull situasjon.

Foto: Øivind Eskedal / NRK

Revmatikerforbundet i Agder frykter rasering av fagmiljøet ved Revmatologisk avdeling på Sørlandet sykehus dersom forslaget om å legge ned dagens vaktordning, vedtas.

Organisasjonsdirektør Nina Føreland ved Sørlandets sykehus bekrefter at forslaget betyr nedbemanning ved revmatologisk avdeling.

– Dette gjøres for å redusere bemanning og spare penger, blant annet for å gjøre nødvendige investeringer til medisinsk teknisk utstyr, sier Føreland.

Vil bli ubemannet i perioder

Nina Føreland

Organisasjonsdirektør Nina Føreland ved Sørlandets sykehus.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Sørlandet sykehus står overfor store driftsutfordringer. En arbeidsgruppe vurderer konsekvensene ved å legge ned vaktordningen på kveldstid i ukedagene, samt noe på lørdag og søndag, fortsetter hun.

– Så da vil avdelingen være ubemannet i perioder?

– Hvis den legges ned så kan det være en konsekvens, ja.

Norsk Revmatikerforbund i Agder reagerer

– Behandlingstilbudet for våre pasienter vil falle bort i helger, helligdager ettermiddager og kvelder. For pasienter er dette svært alvorlig, sier fylkessekretær Hanne Nøding i Norsk Revmatikerforbund.

Hun mener det ikke vil være noen inntjening på å legge ned vakten.

– Dette får store konsekvenser, og vi ser en tydelig skjevhet i helse-Norge. Revmatiske diagnoser er lavstatus og blir derfor stadig nedprioritert, mener Nøding, og legger til:

Vi kan ikke være bekjent av å være dårligst i klassen når det kommer til pasientsikkerhet for revmatikere.

– Forstår at de er bekymret for et svekket tilbud

Organisasjonsdirektør Nina Føreland ved Sørlandets sykehus sier hun ikke vet konsekvensene før analysene er utført, men hun forstår frustrasjonen.

– Ja, det forstår jeg. Vi har et godt tilbud til revmatikere i dag, og jeg forstår at de er bekymret for at det svekkes.

Til Nødings kommentar om at revmatiske diagnoser nedprioriteres, svarer Føreland:

– Jeg er ikke kjent med at det er tilfelle.

Sykehusets ledergruppe skal drøfte saken i løpet av kort tid.

Sørlandet sykehus Kristiansand

Sørlandet sykehus nedbemanner ved revmatologisk avdeling.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK