– Det eneste som kan hindre oss er en frosk som må fredes

Om ideen til en bensinstasjonseier blir en realitet, kan Lillesand få Norges største idrettsarena for motorsport.

Motorpark Lillesand

TT-Anlegg, ved daglig leder og motorsportentusiast Tom Eikså, har laget en skisse over mulighetene for en motorpark på Brønningsmyr/Glamsland i Lillesand. Det eneste som ikke er tegnet inn av de 28 motorsport-grenene på land, er Formel 1.

Foto: Skisse: TT-Anlegg

– Jeg vil ha et anlegg for alle motorsportgrener, et senter med felles fasiliteter, sier initiativtaker Asbjørn Olsen fra Lillesand i Aust-Agder.

Olsen eier YX-bensinstasjonen på Brønningsmyr i Lillesand og det er like nord for denne at han nå vil ha en motorpark. Om dette lar seg gjøre, kan det bli en stor park.

– Størrelsen er ikke noe mål i seg selv, men hvis dette skal bli en park for samtlige 28 grener innen motorsport, så blir det fort stort. Da kan det bli det største i landet, sier han.

Asbjørn Olsen

Initiativtaker Asbjørn Olsen mener at interessen for en slik motorpark absolutt er stor nok.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Dette kan bli vår attraksjon

Leder i byens næringsforening «Lillesand vekst», Trond Are Gjone, er allerede tent på ideen. Han mener en motorpark kan bli et viktig trekkplaster for Lillesand og landsdelen.

– På Sørlandet snakker man om barnebyen Kristiansand med dyreparken som den store attraksjonen. Men det er ikke alle som er barn og som vil til dyreparken. Dette kan bli vår attraksjon, sier han.

På spørsmål om hva som må gjøres for at parken skal bli noe av, svarer Gjone at det er en del arbeid som må gjøres.

Trond Are Gjone

Leder i Lillesand vekst, Trond Are Gjone, ser for seg at en motorpark i Lillesand vil kunne trekke folk langveisfra.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Det må lages en konsekvensutredning, samt at man se på muligheten for å regulere en tomt på mellom 350 og 700 mål. Her må også grunneiere inn i bildet og gi sin godkjenning.

Gjone påpeker også at en slik park ikke må bygges av private, men at idretten, kommune og fylkeskommune må stå i spissen. Da kan det bli til et idrettsanlegg, som kan kvalifisere til økonomisk støtte i form av tippemidler.

– Noen kaller det et luftslott

Initiativtaker Asbjørn Olsen har fått til ting tidligere. På området ved bensinstasjonen har han arrangert både utekino og rånekvelder.

Nå er målet å lage noe mer permanent. At en motorpark er liv laga, er han helt sikker på.

– Noen kaller det et luftslott, men når jeg ser på hvilke ideer jeg allerede har fått realisert, tror jeg at det blir noe av dette. Det eneste som kan hindre oss, er om noen skulle finne en frosk som må fredes, sier han.

Uansett vil det ta tid før en eventuell motorpark kan stå ferdig.

– Asbjørn Olsen vil jo gjerne ha parken ferdig i morgen, men dette vil nok ta litt tid. Hvis jeg skal tippe tar det nok mellom fire og ti år, sier Trond Are Jone i Lillesand Vekst.

Motorpark Lillesand

Området det er snakk om, ligger litt utenfor Lillesand sentrum.