– Barn av syke pasienter får for dårlig oppfølging

Barn av syke pasienter ved en avdeling ved Sørlandet sykehus Arendal blir ikke kartlagt godt nok, og får ikke god nok oppfølging. Det skriver Helsetilsynet.

Sørlandet sykehus Arendal

Sørlandet sykehus Arendal.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Tilsynet ble gjennomført av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i perioden juni til desember i år på klinikk for somatikk Arendal, avdeling 3c.

Det fremgår at avdelingen ikke har eksakte tall på hvor mange av de alvorlig syke pasientene som hadde barn.

Helsepersonelloven pålegger helsepersonell å informere og følge opp mindreårige barn av pasienter med alvorlig sykdom. Sykehuset skal også ha tilstrekkelig barneansvarlig personell.

Flere avvik

Tilsynet avdekket at avdelingen i Arendal sviktet på flere punkter. Det fremkom ikke i alle innkomstjournalene om pasientene hadde mindreårige barn. Dermed bryter sykehuset sine egne prosedyrer.

– Det er ikke gitt systematisk opplæring om barn som pårørende.

Fylkesmannen fant heller ikke spor av en systematisk internkontroll på dette området.

Sultestreik Arendal

Barn av alvorlig syke pasienter har ikke bare krav på oppfølging fra sykehuset. Den enkelte avdeling må også kartlegge hvor mange av de alvorlig syke pasientene som har barn. (ARKIVBILDE)

Foto: Anne Wirsching / NRK

– Avdeling 3C sikrer ikke at barn av alvorlig syke pasienter gis oppfølging, skriver Fylkesmannen i rapporten.

– Dette er brudd på helsepersonelloven.

– Fylkesmannen finner ikke at det er gjort noen systematisk kartlegging av informasjonsbehovet for alvorlig syke pasienter med barn.

– Det er ikke klar praksis på hvem som snakker med pasienten om hvorfor barna har behov for informasjon og hvordan informasjonen kan hjelpe barna.

– Mangler systematisk internkontroll

Heller ikke her følger avdelingen sykehusets egne prosedyrer.

– Ifølge rapporten snakket ansatte med pasientene om hvorvidt pasienten har barn, men uten at de ble journalført. I tillegg følges ikke sykehusets egen prosedyre om en kartleggingssamtale med pasient og dokumentasjon på denne.

Det var dessuten ulike oppfatninger på avdelingen om hvordan ansvaret mellom helsepersonell og barneansvarlig er fordelt, til tross for at sykehusets prosedyrer slår fast hvordan dette skal være.

På forespørsel om å få ut alle kartleggingsskjemaer for 2016, fikk Fylkesmannen opplyst at det ikke finnes noen.

– Vi har hatt en del avvik

Berit Grønning Nielsen

Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen sier sykehuset nå skal få orden på rutinene sine når det gjelder barn av alvorlig syke pasienter.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

Klinikkdirektør for somatikk ved Sørlandet Sykehus Arendal, Berit Grønning Nielsen, sier sykehuset har prosedyrene på plass, men innrømmer at etterlevelsen av de samme prosedyrene ikke har vært god nok i de berørte avdelingene.

– Vi har hatt en del avvik knyttet til dokumentasjonsrutinene våre, sier hun.

Hun forteller at det nå gjøres en jobb for å sikre at rutinene ikke bare blir fulgt, men også dokumentert i henhold til regelverket.

Hvilke tiltak som skal gjennomføres for å få dette i orden, skal sykehuset rapportere til Fylkesmannen på nyåret.