560 000 gjestedøgn i juli

Sørlandske overnattingsbedrifter opplevde en kraftig vekst i juli i år. Hotellene hadde en samlet vekst på 20 prosent.

Scandic Hotel Bystranda

Scandic Hotel Bystranda i Kristiansand opplever rekordmange besøkende i sommer.

– Vi kan se tilbake på en julimåned med mange rekorder. Kristiansand var den storbyen i landet som oppnådde høyest snittpris, belegg og lønnsomhet, sier daglig leder i Visit Sørlandet, Heidi Sørvig.

Heidi Sørvig

Daglig leder for Heidi Sørvig.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

Samlet sett hadde overnattingsbedrifter på Sørlandet en vekst på 5,8 %, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Årets juli har vært en god måned for turistnæringen over hele Norge, så også på Sørlandet. Totalt sett ble det registrert 562 675 kommersielle gjestedøgn i Agder i juli i år. Det er en økning på over 31 000 gjestedøgn sammenlignet med fjoråret.

Sørvig peker på flere forhold som kan forklare veksten, blant annet tigerfødsel og åpning av Hakkebakkeskogen.

– I tillegg er vi i en situasjon hvor den norske kronekursen står veldig høyt i kurs i forhold til euro og dollar, noe som gjør Norge mer attraktivt for utlendinger. Flere nordmenn har også valgt å ferier i hjemlandet på grunn av kursen.

Vekst for hotellene

Hotellene i landsdelen opplevde størst vekst med 20 prosent økning. NRK kunne allerede i midten av juli i år fortelle at årets sommer lå an til å bli en suksess for hotellnæringen på Sørlandet.

Bobiler i Lillesand

Bobilturismen hadde en kraftig oppsving i juli sammenlignet med fjoråret. Det ble registrert 30 prosent flere overnattingsdøgn på fire hjul.

Foto: Kari Løberg Skaar / NRK

Etter flere år med nedgang, opplevde flere hotell nesten fullt belegg i sommer.

En sjekkrunde NRK gjorde i juli viste at hotellene i Kristiansand hadde et samlet belegg på over 91 prosent. Det er en økning på seks prosent i forhold til i fjor.

NRK sjekket også hoteller i Aust- og Vest-Agder, som i likhet med Kristiansand kunne rapportere om nærmest fullt belegg.

Tallene fra SSB bekrefter nå tendensen.

Flere bobilturister

Det har også vært en kraftig økning i antall bobilturister. I juli stod turistene på fire hjul for 11 440 flere gjestedøgn enn i fjor, noe som representerer en økning på nesten 30 prosent.

Tigerungene

Tigerfødselen i Dyreparken i Kristiansand trekkes fram som en årsak til økt vekst for overnattingsbransjen.

Foto: Dyreparken

Hytteutleie økte med beskjedne 1,7 prosent, men teltturismen økte med hele 26,3 prosent.

Sesongcamping falt imidlertid kraftig i år. I landsdelen ble det registrert 27 000 færre gjestedøgn, noe som tilsvarer en nedgang på over 17 prosent.