500 strømkunder krever penger etter «Nina»

Agder Energi har fått inn over 500 søknader om økonomisk kompensasjon etter uværet Ninas herjinger. På det meste var 25.000 husstander på Sørlandet uten strøm. Forbrukerrådet tror flere har krav på penger.

Agder Energi har fått inn over 500 søknader om økonomisk kompensasjon etter uværet "Nina" i januar. På det meste var flere tusen uten strøm. Forbrukerrådet tror flere har krav på penger.

– Hvis det er slik at 500 strømkunder har vært strømløse i 12 timer og oppover, så er det uvanlig mange. Det er først og fremst kjedelig for den enkelte kunde. Men det kan godt hende at tallet blir større etter hvert som kundene fyller ut dette skjemaet og sender inn til oss, sier kommunikasjonssjef Christian Altmann i Agder Energi.

Jøllestø på vest-Lista

Flere innbyggere i den vesle bygda Jøllestø på vest-Lista var uten strøm i over 12 timer den helgen stormen Nina herjet.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Uværet Nina fosset innover Sørlandet og gjorde store skader langs kysten og innover i landet, helga for drøye to uker siden. På det verste var 25.000 mennesker uten strøm. Ettersom det rammet Vest-Agder hardest, kommer også de fleste kravene derfra, forteller Altmann i Agder Energi.

– Det er spesielt fra de vestlige delene av Vest-Agder og en del både på kysten og de indre strøk, sier han.

Lista-bonde Reinert Kjølleberg var uten strøm i halvannet døgn den helgen «Nina» herjet. Han fikk problemer da aggregatet hans gikk i stykker, og fryktet at han måtte melke 40 kyr for hånd.

Christian Altmann

Christian Altmann i Agder Energi sier kundene selv har ansvar for å søke om kompensasjon etter strømbrudd i over 12 timer.

Foto: Privat

Kunden må selv søke kompensasjon

Det er kun strømbrudd på over 12 timer som gir rett til penger fra kraftselskapet. Tidligere ordnet Agder Energi dette automatisk for kunden, men nå er det opp til kunden selv å søke. Dette tjener kraftselskapet store penger på, mener regiondirektør i Forbrukerrådet Eirik Nyberg.

– De sparer minst 600 kroner per kunde som unnlater å sende inn skjema. Når det da blir snakk om 1000 personer er jo det 600.000 kroner. Og så kan man jo gange det opp enda mer, sier Nyberg,

Han mener energiselskapet er for passive overfor kunder som kan ha krav på kompensasjon.

Eirik Nyberg

Eirik Nyberg er leder av Forbrukerrådet i Agder.

Foto: Anne Torhild Nilsen

– Ja, jeg var selv utsatt for strømbrudd i høst, og fikk ingen SMS om at jeg hadde rett til kompensasjon. Kun om at det var strømbrudd. De kunne i det minste sende en SMS til den samme kunden om fremgangsmåten for kompensasjon, sier Nyberg.

Avviser kritikk

Men Altmann i Agder Energi avviser kritikken. Han sier selskapet ikke har tekniske systemer som fanger opp hvem som har rett på støtte, og at egenrapportering derfor er bedre og sikrere.

–Systemet der kunden selv melder inn krav om kompensasjon fanger opp langt flere enn tidligere da vi hadde automatikk i det. Da fanget vi ikke inn kundene i lavspentnettet. Vi har rett og slett ikke systemer for det. Da var det mange kunder som aldri fikk kompensasjon for strømbrudd, sier Altmann.

Forbrukerrådet tror langt flere har rett på penger etter strømbrudd enn de 500 som har søkt.

Informasjonssjef Christian Altmann i Agder Energi svarer på kritikken