Startet firma med konfirmasjonspenger

Joakim Berg investerte konfirmasjonspengene i en brukt plenklipper og tok småjobber i nabolaget på Evje. Nå har 16-åringen et entreprenørfirma med fem ansatte og omsetter for flere hundre tusen kroner i året.

For to år siden investerte Joakim Berg konfirmasjonspengene i en brukt plenklipper og tok småjobber i nabolaget på Evje. Nå har 16-åringen et entreprenørfirma med fem ansatte og omsetter for flere hundre tusen kroner i året.

Bare 16 år gammel, har Joakim Berg på Evje eget firma og fem ansatte.

– Jeg tjener veldig greit på det, det føler jeg.

16 år gamle Joakim Berg, er til daglig elev på Setesdal vidaregåande skule. Men i tillegg driver han sitt eget firma, Berg Hageservice, med fem ansatte og en omsetning så langt i år på rett rundt 400.000 kroner.

– Det blir lange dager. Jeg er hjemme sånn i gjennomsnitt klokka 23 om kvelden, sier Joakim Berg.

Spesialtillatelse fra Fylkesmannen

Det startet med at han kjøpte en brukt plenklipper for konfirmasjonspengene sine og tok småjobber i nabolaget sitt på Evje. Da var Berg 14 år gammel.

Henrik Svanajord

Henrik Svanajord er en av skoleelevene som er fast deltidsansatt i Berg Hageservice, firmaet til 16 år gamle Joakim Berg.

Foto: Daniel Aune / NRK

Han så raskt at mange ønsket hjelp med annet hagestell enn bare plenklipping, og investerte i mer utstyr. Det ble mange oppdrag, og Berg søkte Fylkesmannen om tillatelse til å starte enkeltmannsforetak.

Siden han ikke var myndig, måtte han ha spesialtillatelse.

– Det ble så mye å gjøre at jeg måtte ansette folk, sier Joakim Berg.

Nå har han fem så å si jevngamle skoleelever i sving på deltid, mens mammaen – som er regnskapsfører – tar seg av regnskapene.

– Men jeg betaler regningene selv, understreker han.

Nesten doblet omsetningen

Etter bare to år, er Berg Hageservice i ferd med å bli en etablert entreprenør i Evje og Hornnes. Firmaet tilbyr plenklipping, pleie av hage og hekk, graving og levering av masser, brøyting og snømåking, blant annet.

Emil André Uleberg, Joakim Berg og Alexander Bjørndal

Joakim Berg (i midten), poserer med to av de deltidsansatte (Emil André Uleberg t.v. og Alexander Bjørndal t.h.) foran maskinstallen til Berg Hageservice hjemme på tunet på Evje.

Foto: Leif Dalen / NRK

I fjor var omsetningen 200.000 kroner. I år var målet å doble dette, og det målet er allerede nådd – eller i hvert fall nesten:

– Så langt i år, har jeg nesten doblet omsetningen, sier Berg.

16-åringen har fått støtte gjennom prosjektet Setesdal Gründer og Samfunnsutvikling, hvor målet blant annet er å gjøre det lettere for unge å etablere virksomhet i Setesdal.

Vil få unge til Setesdal

– Vi ønsker inderlig at regionen skal vokse og at vi skal klare å beholde ungdommen og få nye ungdommer hit, sier Sier Bjørn Ropstad, ordfører i Evje og Hornnes og styreleder i Setesdal regionråd.

Over tid har det vært en nedgang i befolkningen i Setesdal.

– Og det ønsker vi å snu, sier Ropstad.

For Joakim Berg har det vært viktig å etablere en bedrift og skape seg en framtid i hjembygda Evje.

– Det er viktig for mange. Du kan skape arbeidsplasser, og hvis det finnes arbeidsplasser, flytter flere folk til Evje. Da ruller ballen, og Evje blir større, sier Berg, som styrer firmaet sitt fra hytta på traktoren han kjøpte i fjor etter å ha tatt traktorlappen.

Sjur Høgetveit Joakim Berg

Firmaet til 16 år gamle Joakim Berg er ansvarlig for stell av kirkegårdene i Evje og Hornnes. Kirkeverge Sjur Høgetveit er imponert over jobben de unge gjør.

Foto: Daniel Aune / NRK