Dømt for å ha drept og partert svogeren

En 38 år gammel mann fra Åmli er i Agder lagmannsrett dømt til 15 års fengsel for drapet på sin svoger i Åmli, i november 2016.

Drapåsted Åmli i Aust-Agder

Liket ble funnet i en myr nær gården 17. februar 2017. Tre måneder etter at drapet fant sted.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Straffen er ett år lavere enn dommen fra tingretten.

Ifølge dommen skjøt tiltalte offeret to ganger med en revolver. Senere sagde han av bena på liket med en alminnelig håndsag. Han brukte så en minigraver til å frakte liket til en myr i nærheten, hvor han gravde det ned.

Domfelte skal også ha fjernet en kule fra liket, og destruert denne med en vinkelsliper.

Gravemaskin i Åmli

Politiet leter i myra i februar i fjor.

Foto: Leif Dalen / NRK

Tok tre måneder før politiet kom på døra

Drapet skjedde 23. november 2016, men mannen ble pågrepet først tre måneder senere. Ifølge NRKs opplysninger møtte ikke offeret opp til soning, og da skal politiet ha startet sine undersøkelser.

Liket ble funnet i myra nær gården 17. februar 2017.

Den dreptes søster ble også først siktet for drapet, men politiet frafalt siktelsen mot henne på et senere tidspunkt.

Sag Åmli-drapet

Tiltalte skal ha brukt denne saga til å partere avdøde.

Foto: Politiet

Hevder han handlet i nødverge

Domfelte har hevdet at han handlet i nødverge. Han har forklart at den drepte både forsøkte å kjøre på ham med en bil, og at han skal ha gått mot ham med en kniv da skuddene falt.

Lagmannsrettens flertall tror ikke på denne forklaringen, og begrunner dette blant annet med observasjoner av blod på en bil på stedet.

Ett medlem av lagmannsretten mener det ikke kan utelukkes at tiltalte var utsatt for et angrep fra drapsofferet i gjerningsøyeblikket. Han mener likevel domfelte hadde andre alternativer enn å skyte for å drepe, og derfor gikk lenger enn nødvendig for å avverge angrepet.

38-åringen ble også dømt til å betale 200.000 kroner hver i erstatning til den dreptes mor og sønn.

Dommen på 15 års fengsel er avsagt under dissens av ett av rettens medlemmer. Avgjørelsen om oppreisning er enstemmig.

Dommen omfatter også urettmessig bruk av den dreptes minibankkort, for totalt over 30.000 kroner, i månedene etter drapet.

Gravemaskin i Åmli

Politiets etterforskere undersøker stedet i februar 2017.

Foto: Elisabeth Grosvold / NRK