Spesiell brannøvelse på Tromøy

Middelalderkirken på Tromøy var i dag gjenstand for en spesiell brannøvelse. Mannskapene skulle i tillegg til å slukke også prøve å redde ut verdifulle kirkegjenstander.