Mer måling av svevestøv

I Kristiansand er det mye svevestøv i nærheten av de mest trafikkerte veiene. Statens vegvesen og Kristiansand kommune intensiverer nå støvmålingene for å finne ut om det er nødvendig med tiltak som for eksempel piggdekkavgift