Går Norge på langs

I Norge får 4000 personer hjertestans utenfor sykehuset hvert år. Bjørn-Arild Woll sin far på 50 år døde av hjertestans.
Nå går han Norge på langs for å kvalitetssjekke det offentlige hjertestarterregisteret . Ruten startet på Lindesnes og nå har han passert Evje.