- Arresten må gjenåpnes

Høyres Peter Gitmark mener det er sløseri å frakte alle til varetekt i Kristiansand.

Mandal politistasjon

Arresten på politistasjonen i Mandal ble lagt ned etter politireformen i 2002. Nå bør den åpnes igjen, mener stortingsrepresentant Peter Gitmark.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Politiarresten i Mandal bør åpnes igjen. Det mener stortingsrepresentant Peter Gitmark fra Høyre i Vest-Agder.

Han spør nå justisministeren om det ikke er bedre ressursbruk å åpne arresten, enn at alle politikontor vest for Kristiansand må bruke politifolk til transportoppdrag til arresten i Kristiansand.

- Arresten i Mandal er svært viktig, ikke bare for befolkninga i Mandal, men også for folk lenger vest, sier Gitmark.

- Minsker tryggheten

Arresten i Mandal ble lagt ned i 2002, og siden har alle som blir pågrepet mellom Flekkefjord og Kristiansand, måttet kjøres til Kristiansand.

Peter Gitmark (H)

Peter Gitmark mener det er sløseri å holde arresten i Kristiansand stengt. For politiet i Flekkefjord kan en arresttransport ta opp mot fire timer. Særlig i helgene jkan det skape problemer, mener Gitmark.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Dersom én person skal fraktes til arresten er normalen at to politifolk følger med. Skal to personer fraktes til arrest, er normalen at tre politifolk følger med. På grunn av mannskapsknapphet har transport-tida i noen tilfeller ført til at personer som normalt ville blitt pågrepet, ikke har blitt det.

- Når to politifolk må dra til Kristiansand for å levere en fange er det ikke mange politifolk igjen i Mandal, eller for den saks skyld lenger vestover. Det medfører at trygghetsfølelsen blir mye mindre for dem som da er igjen i polititomme rom, sier Gitmark.

Gitmark mener at en befolkning på 55 000 fra Mandal og vestover ikke bør stå uten politi på grunn av arresttransport. Dette er sløsing med ressurser og det skaper unødig utrygghet og mistillit, mener han.

- Politiet får en høyere terskel for å fjerne potensielt farlige personer fra bybildet.

- Folks tillit til politiet er blitt mindre, og dersom politiet ikke klarer å ta tak i både alvorlig kriminalitet - og hverdagskriminalitet, så blir den tilliten enda mindre, sier Gitmark.