Vil skru opp eigedomsskatten

Kinn-rådmann Terje Heggheim meiner meir eigedomsskatt er løysinga på den økonomiske krisa i Kinn kommune, skriv Firdaposten. Den nye kommunen vil mangle 78 millionar kroner dei komande åra. Rådmannen vil også bruke pengar frå Havbruksfondet for å få budsjettet til å gå opp.

Terje Heggheim
Foto: Aleksander Åsnes