NRK Meny

Vil kutte fem skattekontor

Får Skatteetaten det som dei vil, blir det berre tre skattekontor att i fylket. I forslaget som i dag vart lagt fram for Finansdepartementet blir det foreslått å kutte kontora i Sogndal, Årdal, Florø, Fjaler, og Måløy. Kontora som etaten ynskjer skal halde fram er Leikanger, Eid og Førde. Totalt blir det føreslått å kutta frå 107 til 53 kontor i heile landet. Ifølgje rapporten skal kontora avviklast frå 1. juni 2017.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.