Vil ha ny skule innan 2023

Oppvekstutvalet i Kinn vil ha fortgang i arbeidet med å renovere eller bygge ny barneskule i Måløy sentrum, skriv fjt.no. Rådmannen vil stengje Skram skule på grunn av den tekniske tilstanden og flytte elevane til eit modulbygg frå i haust av.

Skram skole i Måløy
Foto: BJARNE ELDEVIK