NRK Meny

Vik best i Sogn og Fjordane

Vik er den beste kommunen i Sogn og Fjordane i kommunetesten til Forbrukarrådet. Men Vik var likevel heilt nede på 71. plass i landet. Best av alle var Fedje i Hordaland. I Sogn og Fjordane var Stryn og Flora dei kommunane som kom nærast Vik. Vågsøy hamnar sist i fylket, og som nummer 422 av landets kommunar. Sogn og fjordanehamnar på 15. plass av 19 fylke.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.