NRK Meny
Normal

Satsar stort i Vik, men kan ikkje love fleire arbeidsplassar

Industriverksemda Vik Ørsta AS vil satse 23 millionar kroner i utvikling av produksjon berre det neste året. Investeringane kjem for å sikre lokal produksjon, men selskapet kan ikkje love fleire tilsette i Vik.

Vik Ørsta

STORE ENDRINGAR: Vik Ørsta AS sin fabrikk i Vik i Sogn står overfor store endringar når selskapet har vedteke å investere og automatisere deler av produksjonen ved fabrikken.

Foto: Arve Uglum / NRK

– All industri slit med høge kostnadar, og har to løysingar. Enten kan ein produsere i utlandet, eller investere i automatisering og robotisering. Vi går for det siste, for vi ynskjer å ha produksjonen i Noreg, seier administrerande direktør i Vik Ørsta AS, Kjetil Nesse.

I ei pressemelding skriv selskapet at dei vil satse 23,5 millionar kroner i 2014. Verksemda leverer delar innan trafikk og tunnelsikring, og har produksjonslokale i Ørsta og i Vik i Sogn. For avdelinga i Sogn vil dei nye investeringane føre til store endringar.

– I Vik har det vore mykje manuelt arbeid og lite automatisering. Med det løftet vi gjer der no blir det ein heilt anna måte å jobbe på, og vi treng anna kompetanse og mykje opplæring, fortel Nesse.

Ved fabrikken i Vik kjem det mellom anna ei robotisert knekke og ein universalrobot for sveising og handtering av materiale.

Trur investeringane er einaste riktige for å sikre arbeidsplassar

Ved tidlegare høve har det vore uvisse kring situasjonen for dei tilsette i Vik, og det har vore aktuell å kutte fleire tilsette. No understrekar Nesse at endringane ikkje skal gå ut over dei tilsette.

– Det vi gjer er ikkje ein trugsel mot arbeidsplassar, det er heller med på å sikre dei arbeidsplassane som er. Vi vil halde oppe og sikre dei arbeidsplassane som er i Vik, men på kort sikt er det ikkje snakk om fleire arbeidsplassar der.

Selskapet med 300 tilsette totalt, 90 av desse i Vik, har vore i vekst dei siste åra, og hadde i 2012 driftsinntekter på over 600 millionar kroner.

– Vi reknar med å halde fram veksten, og dei gode resultata våre er det som gjer at vi kan gjennomføre ei slik satsing.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.