NRK Meny

Vedtok å selje Transplantbygget

Mark Taylor frå Miljøpartiet dei grøne var den einaste som gjekk i mot då kommunestyret i Fjaler måndag vedtok å selje Transplantbygget utan bodrunde, skriv Firda. Kommunen overtok for nokre år sidan praktbygget frå Ralston og Bau. Taylor meinte salet kunne samanliknast med tipping, sidan ein ikkje visste kor mange fleire det er som kunne vere interesserte i bygget.

Fjaler kommune kjøper Transplant-bygget
Foto: Ingeborg Opdøl Tysnes