NRK Meny
Normal

Usemje om fødestova i Lærdal

Ei arbeidsgruppe ved Lærdal sjukehus er delt i synet på fødetilbodet ved sjukehuset i framtida.

Fleirtalet i gruppa ønskjer forsterka fødestove med gynekolog-teneste som no eller utviding til fødeavdeling.

Mindretalet meiner det er usikkert om det er fagleg forsvarleg med ei fullverdig fødeavdeling på grunn av det låge fødselstalet i området.

Heile gruppa meiner Lærdal i framtida skal ha tilbod innan geriatri, rehabilitering, akuttmedisinske team og ambulerande polikliniske tenester.