NRK Meny
Normal

Ungdomen fekk viljen sin

LEIKANGER (NRK): Det var stor spenning knytt til korleis hovudutval for opplæring i fylkeskommunen ville gå inn for å fordele vidaregåande klassar rundt om i fylket i dag, og fleire spente ungdomar hadde reist langt for å få med seg møtet.

Ungdom frå Eid i hovudutval for opplæring

NØGDE MEDIEELEVAR: Sara Lysgård og Eirik Sundsøy går på media og kommunikasjon i Sogndal, og hadde teke turen inn til Leikanger i dag for å fortelje politikarane at dei burde halde fram med ei medieklasse i Sogndal. ungdomane fekk viljen sin.

Foto: Aleksander Åsnes / NRK

– Det er ingen av dei som går i vår klasse som har lyst til å flytte til Førde, sa Sara Lysgård kort tid før politikarane skulle ta avgjerda si.

Å flytte til Førde og byrje på andreåret der ville nemleg vore alternativet for medieelevar på Sogndal Vidaregåande dersom politikarane hadde gått inn for å gjere slik administrasjonen ville: å ikkje opprette noko klasse for andreåret på media og kommunikasjon i Sogndal til hausten.

Det gjekk ikkje politikarane med på, dei gjekk samrøystes inn for å likevel opprette ein andreklasse i Sogndal.

– Eg er veldig letta og glad, og eg trur alle dei andre i klassen kjem til å vere det same når dei får høyre resultatet, seier Lysgård.

Ungdommar på møte i hovudutval for opplæring

STORT ENGASJEMENT: Fleire ungdommar hadde møtt opp på møtet i hovudutval for opplæring for å følgje med på politikarane, og for å seie meininga si.

Foto: Aleksander Åsnes / NRK

– Eit viktig fagmiljø

Fleire av politikarane i opplæringsutvalet skrytte av medielinja i Sogndal under møtet, og streka under kor viktig det er at ein ikkje gir slepp på ho.

– Det er den einaste kreative linja vi har i Sogndal, og dei har eit veldig positivt samarbeid med det lokale næringslivet og med ulike mediebedrifter. Det er eit fagmiljø i positiv utvikling, sa Senea Sabanovic frå Arbeidarpartiet under møtet.

Sikra linje som står sterkt i næringslivet

Det var Arbeidarpartiet, Senterpartiet og KrF som foreslo å likevel oppretta ein medieklasse i Sogndal, og dei fekk med seg alle dei andre partia. Det var også dei tre partia som stod bak endringsforslaget om å halde fram ei klasse i data og elektronikk på Eid.

Alfred Bjørlo og Sone Øvre-Flo

VART SAMDE: Alfred Bjørlo (V), Sonja Øvre-Flo (H) og dei andre politikarane vart samde om korleis dei skulle fordele skuleklassane i fylket til hausten.

Foto: Aleksander Åsnes / NRK

– Elektronæringa i Nordfjord er ei næring i vekst, og med veldig lyse framtidsutsikter. Det vil sende eit feil signal om vi no kuttar i det skulefaget som dei rekrutterer lærlingar frå, sa Eid-Ordførar Alfred Bjørlo.

Og Bjørlo fekk også viljen sin. Sjølv om berre sju elevar har søkt seg til linja på Eid vidaregåande, var fylkespolitikarane samde med Bjørlo i at det var viktig å halde fram med tilbodet.

Braut med retningslinjene

I utgangspunktet er det slik at ei yrkesfaglinje må ha 8 søkjarar for å bli oppretta, medan 20 stykk lyt søkje på eit studiespesialiserande fag for at ein skal opprette ein klasse.

Både media og kommunikasjon i Sogndal, og data og elektronikk på Eid hadde færre søkjarar enn dette. Fylkespolitikarane hadde likevel eit handlingsrom ved at dei hadde midlar tilgjengeleg til å opprette to klassar utover desse retningslinjene.

Eidarar på Leikanger

NØGDE EIDARAR: Desse eidarane hadde teke turen heilt til Leikanger i dag for å presse politikarane til å ikkje kutte i studietilbodet på Eid.

Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Ole Martini er leiar i fylkestinget for ungdom, og hadde teke turen frå Eid for å vere med på møtet i opplæringsutvalet i dag. Han var glad for at politikarane nytta handlingsrommet sitt.

– Vi hadde eit mål om å få skjerma Eid vidaregåande for kutt, og det har vi stort sett klart. Særleg viktig er det at data og elektronikk får halde fram som eiga line, seier Martini.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote