Torghatten framleis i tenkjeboksen

Torghatten vurderer framleis om dei skal anke Konkurransetilsynet si avgjerd om å nekte oppkjøpet av Fjord1. Tidlegare i juli vart det klart at tilsynet nektar selskapet å ta over Sogn og Fjordane fylkeskommune sin majoritetseigardel i Fjord1. Konsernsjef Brynjar Forbergskog seier til NRK at Torghatten så langt ikkje har bestemt seg om avgjerda skal ankast eller ikkje. Siste frist er 4. august. Fylkeskommunen vil ikkje anke.

Vegopning på Bergum i Førde kommune