Sunnfjord kan få kvit ambulanse

Helse Førde meiner det kan vere grunnlag for å ha ein kvit ambulanse i Sunnfjord. Kvite ambulansar handterer planlagde transportoppdrag, men ikkje akuttoppdrag.

Kvit ambulanse
Foto: HELSE BERGEN