Steinar Ness i Kringkastingsrådet

Steinar Ness frå Gaular er oppnemnd til nestleiar i Kringkastingsrådet for perioden 2006 til 2009.

 

Steinar Ness
Foto: NRK

Kringkastingsrådet er eit rådgjevande organ for NRK, og skal drøfte og uttale seg om hovudlinjene i programverksemda. Rådet har 14 medlemmer.

Ness er tidlegare generalsekretær i Senterpartiet. Ny leiar i Kringkastingsrådet vart Kjellaug Nakkim frå Moss.

 

 

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.