Steinar Ness i Kringkastingsrådet

Steinar Ness frå Gaular er oppnemnd til nestleiar i Kringkastingsrådet for perioden 2006 til 2009.

 

Steinar Ness
Foto: NRK

Kringkastingsrådet er eit rådgjevande organ for NRK, og skal drøfte og uttale seg om hovudlinjene i programverksemda. Rådet har 14 medlemmer.

Ness er tidlegare generalsekretær i Senterpartiet. Ny leiar i Kringkastingsrådet vart Kjellaug Nakkim frå Moss.

 

 

Regjeringa vil ha større konkurranse i landbruket, men bøndene på Vestlandet er skeptiske.
Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.