NRK Meny
Normal

Stank i Sløvåg kan bli langvarig

Stanken som kviler over Sløvåg i Gulen etter eksplosjonen i Vest Tank, kan bli liggande ei stund.

Det seier kjemiprofessor Jon Songstad ved Universitetet i Bergen. Men han er usikker på kor lenge lukta kan ligge der.

- Det avheng av kokepunktet då desse bittingane vart blåst opp i lufta. Om desse hadde høgt kokepunkt, vil dei ligge ei stund.

- Kan ligge lenge

I Gulen herskar det uvisse kring kva stoff som vart spreidde i lufta etter tankeksplosjonen i Gulen for om lag ein månad sidan. Men verksemda Vest Tank seier at stoffet inneheld merkaptanar. Songstad meiner det er desse organiske svovelbittingane som no ligg på bakken i området rundt anlegget og avgir lukt og gir folk helseplager som sår hals og hudirritasjonar. Spørsmålet om korvidt det tok til å brenna i tankane før eller etter eksplosjonen er viktig med tanke på kor lenge folk kjem til å verta plaga av stanken.

- Dersom det brann først, kan mange av desse bittingane ha brent opp og blitt laga til svovedioksid. Det er det same som surt nedbør. Men det er så lettløyseleg i vatn at det vil med det same bli vaska vekk.

- Treng regn

- Verre er det med desse organiske svovelbittingane om desse ikkje brann opp, og berre fordampa, då vil dei ligge i terrenget ei stund til dei vert vaska vekk.

Songstad meiner det beste som kan henda no, er at det kjem nokre dagar med høljande regn for å få vaska ut terrenget.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.