Spydde ut e-postar

Ein e-post send ut av dagleg leiar i Reisemål Sunnfjord, Tom Farsund, kopierte seg i rekordfart tysdag.

Tom Farsund
Foto: NRK

På grunn av ein feil hjå ein av mottakarane vart det sendt ut fleire hundre kopiar av e-posten. Farsund kan berre beklage det som skjedde.

 

- Heilt kriminelt

- Eg gjorde som eg ofte gjer, sette saman ei gruppe av vener, bekjente og kontaktar, ikkje minst presse og spreidde den glade bodskapen om eit nytt arrangement som heiter Heil kriminelt - sunnfjordske krimdagar, og då var det heilt kriminelt kor den e-posten har starta å formeire seg, folk får ha i hundrevis, for ikkje å seie tusenvis.

Travel kveld

Det var rundt klokka tre tysdag ettermiddag at den første e-posten med informasjonen frå Reisemål Sunnfjord vart send. Men det stoppa dessverre ikkje der. E-posten vart sendt ut av Tom Farsund til vel 50 mottakarar, ein av dei NRK Sogn og Fjordane. Ved 22-tida hadde det kome inn nærare 200 e-postar til kvar av mottakarane, og det heldt fram utover kvelden. Og Farsund fekk ein travel kveld med å svare på alle spørsmåla frå dei som fekk e-posten.

- Dei ringde for å gi meg beskjed, sjølvsagt. Folk forstod fort at det var eit dataproblem, og at det ikkje var eg som sat og sende i hundrevis av same mailen omatt. Det er rett nok eit flott arrangement, men det er ikkje slik det skal føregå.

Feil hjå ein mottakar

Reisemål Sunnfjord har e-post-konto hjå PS Wincom i Florø. Men systemkonsulent Bjørn Otto Vassbotn seier feilen ligg på datamaskina til ein av mottakarane av e-posten.

- Den serveren tek til å sende mailen på ny til alle mottakarane, gong på gong, heilt til han blir stoppa. Det som må skje er at serverer må takast av internett.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.