Bokbåten er vedtatt lagt ned

Bokbåten Epos er vedteken lagt ned. Det bestemte fylkestinget i dag. I over 50 år har båten vore eit omreisande bibliotek for kystfolk.

Bokbåten Epos

SLUTT: Det er slutt for bokbåten Epos etter 50 år i drift.

Foto: Maria Svåsand / NRK

Under fylkestinget onsdag var det berre Venstre sine tre representantar og Frank Willy Djuvik (Frp) som røysta for å behalde drifta av bokbåten. Dei var villige til å legge 1,3 millionar på bordet for å redde den nok eit år.

Prega politikarar

Trude Brosvik frå KRF har vore ein forkjempar for å behalde bokbåten. Men under fylkesutvalet tidlegare i desember, såg ho inga anna råd enn å seie nei til at bokbåten skulle få segle vidare.

Frå talarstolen under fylkestinget i dag, var Brosvik tydeleg prega av å måtte røyste for å legge ned eit tilbod som partiet har programfesta å støtte.

– Dette har vore ei sak med tårer og krokodilletårer.

I over 51 år har båten segla innom krikar og krokar i Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal. I tillegg til å vere eit bibliotek har innbyggjarar i grisgrendte strøk også fått tilbod om andre kulturelle opplevingar om bord i båten.

Fylkeskommunen må kutte

Sogn og Fjordane fylkeskommune står overfor store kutt, opp mot 120 millionar kroner, difor har partia sett seg nøydde til å kutte drifta ved bokbåten.

Dette gjev fylkeskommunen ei innsparing på vel 1,3 millionar kroner.

Det er ikkje første gong framtida til båten har hange i ein tynn tråd. Fleire gonger i sitt 51 år lange liv har båten vore truga av nedlegging.

Brosvik avslutta innlegget frå talarstolen med å uttrykke håp.

– Det er jo dei av oss som trur på oppstandelsen, sa ho og smilte.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.