Sløvåg-avfall på veg til Danmark

Alexela Sløvåg har sendt fleire laster med avfallsvatn til Danmark.

Ryddinga i Sløvåg er i gong

Arkivbilet: Opprydding i Sløvåg

Foto: Cosmin Cosma / NRK

Det seier Bjørn Bjørnstad i Statens Forureiningstilsyn.

40 millionar liter giftig avfall skal vekk frå tidlegare Vest Tank-tomta innan utgangen av mars.

SFT har varsla at Alexela Sløvåg får ein halv million kroner i tvangsmulkt om avfallet ikkje er fjerna innan fristen. Bjørnstad seier tida vil vise om verksemda held tidsfristen, men at arbeidet er godt i gong.

Les meir: Eksplosjonen i Sløvåg

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.