NRK Meny

Skatt Vest krev 300.000

Fire dagar før Selje hotell brann ned, starta Skatteetaten tvangsinnkrevjing av ubetalte krav, skriv Bergens Tidende. Kravet er på nesten 300.000 kroner. Om ikkje det vert betalt, kan Skatt Vest be om tvangssal av eigedommar som hus, bil, båt eller liknande.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.