NRK Meny
Normal

Her skulle det vore målpassering i helga

– Dei som aldri før har vore med på Skåla Opp har sjansen no. I år blir det ein langt lettare tur, med berre vel 1.100 høgdemeter.

Skålatårnet 11. august

SNØ: Stien til Skålatårnet er no dekt av 20–30 centimeter snø. Med nedbøren som er meldt fredag og laurdag føremiddag tek ikkje arrangørane sjansen på å sleppe deltakarane heilt til toppen.

Foto: Bjørn Vike

Det seier Erik Brendefur i motbakkeløpet La Sportiva Skåla 1848 meter rett opp. For eit snølag på mellom 20 og 30 centimeter ved Skålatårnet gjer at målgangen blir flytta 700 høgdemeter lenger ned.

– Søndag var det bart frå Tjugen til toppen. Då er det kjedeleg at det no ligg snø heilt ned på 800 høgdemeter. Allereie i skaret møter folk på 15–20 centimeter snø, seier Brendefur.

Omsyn til tryggleiken

Erik Brendefur

SKUFFA: Erik Brendefur i Skåla Opp ville helst sett at dei vel 1.500 påmelde fekk fullføre dei 1.848 høgdemeterane til Skålatårnet. Men vêret vil det annleis ...

Foto: Silje Guddal / NRK

Kring 1.500 deltakarar er påmelde til motbakkeløpet som blir arrangert for 15. gang i helga.

Og det er første gang at dei skal gå i mål ved Skålavatnet.

– Vi ynskte sjølve å køyre løpet heilt opp, men av og til spelar naturen oss eit puss. Det har den gjort no. Då tek vi alle forholdsreglar i samråd med Røde Kors og andre i juryen. Av tryggleiksmessige omsyn har vi funne ei fornuftig løysing, seier Brendefur.

Høgare pengepremie

Av omsyn til overnattingskapasitet let det seg ikkje gjere å flytte arrangementet til neste helg.

Skåla Opp blir elles som før, med unntak av pengepremiane. Arrangørane gir 35.000 kroner til vinnaren, og 85.000 kroner i tillegg for løyperekord.

– Der tek vi ei vurdering i kveld. Vi kunne brukt mellomtida som målepunkt, men målgang blir litt høgare. Truleg vil vi sette høgare pengepremie til vinnaren, seier Brendefur.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.