Skal gjere stor godsundersøking

Denne veka blir det som truleg er den største godsundersøkinga i noregshistoria gjennomført på Vestlandet. Alle førarar av tunge køyretøy som ferdast over fjellovergangane mellom aust og vest, på ferjene langs E39 og forbi Vegvesenet sine kontrollstasjonar skal bli stoppa og intervjua dei to dagane undersøkinga held på. Målet er å kartlegge alt gods som blir frakta inn og ut av Vestlandet.

Bilane kjem av MF Lifjord i Lavik.
Foto: Oddleif Løset / NRK