Sjukefråværet aukar

Det er urovekkande at sjukefråværet i Sogn og Fjordane aukar også i tredje kvartal, seier direktør i Nav Vestland, Anne Kverneland Bogsnes. Fråværet auka med 5,8 prosent ifølgje Nav. Fylket ligg likevel på ein tredjeplass blant fylka med lågast sjukefråvær.

Anne Kverneland Bogsnes
Foto: Bård Siem / NRK